Ethernet na první míli

Analytici i odborníci na komunikaci a internetové služby se v jednom bodě shodují: nejenom v páteřní síti, ale i v p


Analytici i odborníci na komunikaci a internetové služby se v jednom bodě
shodují: nejenom v páteřní síti, ale i v přístupové oblasti rychle porostou
nároky na šířku pásma. Studijní skupina výboru IEEE 802.3 vidí řešení všech
problémů v "Ethernetu na první míli". Počátkem listopadu loňského roku se
utvořila uvnitř pracovní skupiny 802.3 CSMA/CD IEEE (Institut of Electrical and
Electronics Engineers), která má na starosti vývoj Ethernetu, studijní skupina
pro Ethernet na první míli zkráceně 802.3 EFM. Jejím cílem je zavést
technologii známou z lokálních sítí LAN i do přístupové oblasti jako standardní
metodu přenosu, a vypracovat pro ni specifikaci. Členové skupiny 802.3 EFM
uvádějí více důvodů, proč je Ethernet na první míli alternativou, kterou je
třeba brát vážně. Prvním jsou prudce rostoucí požadavky na šířku pásma, a to
nejenom v páteřních sítích telekomunikačních operátorů a poskytovatelů
internetových služeb, ale i v oblasti připojení účastníků. Soukromé osoby stále
více využívají Internet pro stahování multimediálních dat, on-line prohlížení
nejrůznějších nabídek doplněných bohatou grafikou a z části i k navazování
řečové komunikace. I obchodníci se obracejí k aplikacím náročným na šířku
pásma, jako jsou videokonference, nebo si vytvářejí virtuální sítě LAN. Všude
stejná technika
Některé z těchto nových aplikací, jako je třeba stahování filmů po Internetu,
budou hrát podstatnější roli až za několik měsíců, nebo dokonce let. Přesto je
již dnes vidět, že silně narůstající provoz činí z "první míle" nepříjemné úzké
hrdlo. Ethernet s přenosovou rychlostí 100 nebo 1 000 Mb/s nabízí, alespoň
podle skupiny EFM, dostatečnou šířku pásma pro paketově orientované hlasové i
datové služby. Dalším bodem, díky kterému se Ethernet zdá být tak atraktivním,
je skutečnost, že tato technologie podle všech předpokladů pronikne v podobě
10gigabitového Ethernetu i do metropolitních sítí (MAN Metropolitan Area
Networks). Tím se nabízí šance vybudovat end-to-end komunikační strukturu na
bázi IP a Ethernetu.
Podle Davida Closse z ADC navíc Pro Ethernet na první míli hovoří i následující
faktory: lNorma FSAN/PON pro Full Service Access Networks na základě pasivních
optických sítí je již deset let stará.
lOptické kabely nahrazují v oblasti přístupu měděná vedení.
lPředevším v USA se začínají nabízet služby pro domácnosti na bázi optických
kabelů. Existuje však celá řada kritických hlasů, které varují před tím, aby se
předčasně oslavovalo vítězství Ethernetu na poslední, případně první míli.
Dokonce i americká firma Yipes Communications, jejíž síť je založena výhradně
na optických kabelech a IP, připouští, že to má několik háčků. Je třeba dosti
obtížné získat od vlastníků svolení propojit soukromé i firemní budovy
optickými kabely. Navíc některé budovy nelze optickými kabely na síť připojit a
nebo v nich již existuje měděná kabeláž, třeba pro kabelovou televizi. Svou
roli navíc jistě sehrají i přístupové systémy pracující s rádiovým spojením.
Šance EFM
Ethernet jako přístupový systém nemusí být automaticky trhákem. V tomto
okamžiku navíc existuje jen o málo více, než souhrn požadavků na něj. Dosah EFM
se může pohybovat od dvou do deseti kilometrů, přenosové médium by mělo
podporovat přenosovou rychlost nejméně 10 Mb/s, raději však 100 Mb/s. Jiní
výrobci požadují dokonce 1 Gb/s, aby měli větší rezervu. EFM by také měl
podporovat plně duplexní přenos, být pokud možno levný a jednoduše použitelný a
zahrnovat i jiné normy IEEE jako 802.1p, 802.1q a seskupování linek. Střízlivý
pohled na EFM panuje např. u British Telecomu. "Když nějaký přístupový systém
nazveme Ethernet, neznamená to ještě, že je automaticky levnější a nebo že se
prosadí na trhu," míní David Thorne z BT Exact. Poukazuje na to, že
poskytovatelé telekomunikačních služeb investovali mnoho peněz do výstavby DSL
(Digital Subscriber Line) a rádiových služeb UMTS. Je proto podle něj spíše
nepravděpodobné, že by se kladly nové optické kabely až k uživateli.
1 0823 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.