Ethernet pres SDH

Dynamic Ethernet přes SDH je technologie, která umožňuje převést do světa Ethernetu některé vlastnosti zatím dostupn...


Dynamic Ethernet přes SDH je technologie, která umožňuje převést do světa
Ethernetu některé vlastnosti zatím dostupné pouze v páteřních sítích. Výsledkem
jsou virtuální sítě s vlastnostmi LAN, které je možné provozovat i přes
pronajaté linky.
Technologie Ethernetu se postupně staly univerzální platformou pro zajištění
celé řady služeb. Studie společnosti RHK odhaduje, že v roce 2006 dosáhne trh s
příslušnými síťovými prvky výše 4 miliard dolarů.
Dynamic Ethernet přes SDH přitom značně rozšiřuje možnosti dřívějších
technologií. Poskytovatelům služeb dává k dispozici centrální řídící systém,
který umožňuje dohled po celé síti až po zákazníkovu ethernetovou zásuvku.
Řídící systém současně zaznamenává chybové údaje jednotlivých ethernetových
toků (performance monitoring).
K dalším pokročilým možnostem patří škálovatelnost a garance kvality služeb
např. v případě přerušení vlákna se spoj zazálohuje do 50 ms, tedy dostatečně
rychle na to, aby přerušení zůstalo neviditelné i u videostreamingu. Díky SDH
zálohování a garantovanému pásmu v síti SDH mají příslušné služby takovou
kvalitu, že na ně poskytovatelé mohou nabízet garance SLA (Service Level
Agreement).
Co se týče škálovatelnosti, její změny se realizují centrálně a umožňují
podstatně větší flexibilitu něž jen výběr mezi běžnými rychlostmi (2, 34, 155
Mb/s). Podstatné pro zákazníka přitom je, že poměrně rychlé přijímání SDH
technologií vede současně k relativnímu poklesu cen.

LAN na pronajaté lince
Nová technologie umožňuje zákazníkovi dosáhnout služeb známých ze světa
Ethernetu také na pronajaté lince. Není třeba investovat do drahých WAN
rozhraní mezi vnitřní sítí a vnějším světem jednu z cenově dostupných
alternativ představují např. tzv. TransLAN karty. Telekomunikační operátoři
mohou na stávající infrastruktuře nabízet služby virtuálních LAN.
Pro ethernetové služby se SDH síť chová jako distribuovaný přepínač na druhé
vrstvě. Geograficky rozlehlé WAN sítě lze budovat na stejných principech jako
LAN. Pobočka může být nyní se sítí centrál spojena nejen topologií "hvězdice",
ale i levnějšími technologiemi v "kruhu" přitom zůstává zachována "hvězdicová"
funkčnost s možností komunikace libovolné pobočky přímo s centrálou. Ethernet
přes SDH tak představuje také možnou alternativu k metropolitním sítím MAN.

Speciální služby
SDH umožňuje telekomunikačním operátorům nabízet i speciální služby.
Pronajímanou šířku pásma lze jednoduše a dynamicky měnit, takže není problém na
určitou dobu "povýšit" kvalitu služby např. v době auditu, kdy je mezi
centrálou a sítí poboček mnohem intenzivnější přenos dat. Poskytovatel
internetu může v několika minutách rekonfigurovat své spoje (např. v závislosti
na nárůstu počtu zákazníků). Důležité je, že při změně poskytovaného pásma
přitom zákazník vůbec nemusí měnit vlastní rozhraní tím stále zůstává
10/100Mb/s Ethernet.
K výhodám SDH technologií patří také možnost nabízet VoIP, přičemž příslušná
brána je na rozdíl od jiných řešení hlasových přenosů nad IP funkčně
srovnatelná s klasickou telefonní ústřednou.
Technologie SDH není závislá na vlastní hardwarové realizaci sítě kromě
optických vláken je možné ji implementovat i nad měděnými vodiči nebo
bezdrátovými spoji. K zákazníkům, kteří využívají SDH, patří dnes především
poskytovatelé internetu, business centra, podniky se sítí poboček a instituce
státní správy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.