Ethernet s rychlostí 10 Gb/s

Rychlý růst síťového a internetového provozu má za následek stále se zvyšující nároky na existující infrastrukt...


Rychlý růst síťového a internetového provozu má za následek stále se zvyšující
nároky na existující infrastrukturu se snahou o dosažení dostatečně vysoké
přenosové kapacity. Cílem skupiny HSSG (High Speed Study Group), která je
součástí organizace IEEE, je proto vytvořit technologii (zřejmě prozatím
dostane označení IEEE 802.3ae), která by byla v tom podstatném kompatibilní se
stávajícími technologiemi Ethernetu a přitom přinesla ještě vyšší rychlost
přenosu dat, než má dnes již běžně používaný Gigabitový Ethernet.
Takovou technologií má být Ethernet s rychlostí 10 Gb/s. Ten rozšíří možnosti
Ethernetu směrem k poskytování ještě většího přenosového pásma pro
multimediální aplikace, distribuované výpočty, pro přenos obrazových dat v
medicíně, v CAD/CAM aplikacích či v systémech pro DTP.
Hromadné nasazení 10Gigabitového Ethernetu lze očekávat zejména v páteřích
lokálních sítí (LAN), při propojování přepínačů, na spojích mezi výkonnými
servery ve farmách či klastrech. První výrobky by se měly objevit již v 1.
čtvrtletí roku 2001. Zdá se také, že se dočkáme rozšíření Ethernetu i do
rozlehlých sítí WAN či do rychlých sítí určených pro zálohování dat SAN
(Storage Area Network). To by znamenalo významný zvrat v dosavadním vývoji,
neboť v současnosti v sítích WAN převládají jiné technologie (např. ATM 155
nebo 622 Mb/s).
Kompatibilita se standardem IEEE 802.3
Kompatibilita nového Ethernetu s předchozími nebude úplně dokonalá, na rozdíl
od dřívějších verzí bude totiž pravděpodobně nový 10Gigabitový Ethernet
podporovat jen plně duplexní mód přístupu k médiu (nepředpokládá se používání
módu polovičního duplexu).
Na rozdíl od současného standardu 802.3 budou muset být také definovány nové
metody a standardy pro přístup k fyzickému médiu a to zejména pro použití v
sítích WAN.
Na druhou stranu nový standard bude definovat stejný typ rámců (maximální,
minimální délka atd.) a podporovat všechny stávající metody pro řízení sítí
podle standardů 802.1.
V souladu s novým standardem bude nutné také doplnit již definovanou množinu
objektů pro správu sítě v souladu se standardy OSI a SNMP (Simple Network
Management Protocol).
Výhody 10Gigabitového Ethernetu
Nespornou výhodou této nové technologie bude podobnost se stávajícím
Ethernetem, který je dnes nejrozšířenější technologií v lokálních počítačových
sítích po celém světě. To umožní bezproblémové začlenění nové technologie do
většiny současných sítí. Nový Ethernet bude stejně jako současný snadno
pochopitelný, bude mít předvídatelné chování, velkou spolehlivost a pro přenos
dat bude dosahovat velmi dobrých parametrů a to zejména díky velké přenosové
kapacitě a plně duplexnímu módu (opustí se tedy metoda CSMA/CD Carrier Sense
Multiple Access/Collision Detection). Pro správce sítí, návrháře či
administrátory aktivních prvků to bude představovat bezproblémový přechod na
novou rychlejší technologii. Pokud by se podařilo proniknout 10Gigabitovému
Ethernetu i do rozlehlých sítí WAN, mohl by se stát jednotnou platformou pro
všechny typy sítí.
Cílem snažení výrobců aktivních prvků bude udržet cenu 10Gigabitového Ethernetu
na úrovni trojnásobku ceny Gigabitového Ethernetu při desetinásobném zvýšení
přenosové rychlosti. Náklady na návrh, instalaci a údržbu budou minimalizovány
zachováním síťové architektury, metod pro správu, programového vybavení a
struktury kabeláže (nepředpokládá se však možnost použít pro 10Gigabitový
Ethernet kroucené dvoulinky, spíše se budou využívat optická vedení [jak
singlemódová tak i multimódová]).
A nakonec ještě informace o tom, kdy se předpokládá schválení nového standardu
pro 10Gigabitový Ethernet. Mělo by se tak stát pravděpodobně v průběhu roku
2002, ale první aktivní prvky s podporou této rychlosti budou pravděpodobně na
trhu již v průběhu roku 2001.
Užitečné odkazy
http://www.gigabitethernet.org/
http://www.10gigabitether net.com/ (přístup je podmíněn bezplatnou registrací)
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/10G_study/public/in dex.html
Shrnutí vlastností nového 10Gigabitového Ethernetu
a) bude podporovat rychlost přenosu dat 10 Gb/s;
b) zachová stávající tvar rámce Ethernet;
c) bude podporovat vzdálenosti v řádu stovek metrů při použití multimódových
optických vláken a vzdálenosti v řádu jednotek či desítek kilometrů při přenosu
dat po singlemódových vláknech;
d) zachová minimální a maximální velikost rámce;
e) bude podporovat jen plný duplex;
f) bude určen pro topologii typu hvězda se spoji typu bod-bod;
g) bude dovolovat sdružování linek (Link Aggregation);
h) na fyzické vrstvě bude rozlišovat LAN a WAN rozhraní (pro WAN spoje bude
pravděpodobně rychlost omezena na přibližně 9,585 Gb/s místo 10 Gb/s z důvodu
kompatibility s technologií SONET OC-192).
0 0722 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.