EU informuje o síťové bezpečnosti

Informovanost o bezpečnostních rizicích pro počítačové sítě je stále žalostně nízká. Minulou středu o tom infor...


Informovanost o bezpečnostních rizicích pro počítačové sítě je stále žalostně
nízká. Minulou středu o tom informovali zástupci Evropské komise a zároveň
oznámili, že rozjíždějí osvětovou kampaň k tomuto tématu s názvem IT bezpečnost
pro Evropu. Společnosti, jednotlivci i veřejné úřady se podle komise
zabezpečení svých počítačů a sítí věnují v nedostatečné míře. Na bezpečnost je
totiž vynakládáno pouze 5 až 13 procent z celkových výdajů v IT.
"Povaha bezpečnostních hrozeb se mění, takže musíme reagovat. Dříve byli
hackeři motivováni jen ctí a touhou se předvést, dnes je hodně útoků podnikáno
se zločineckými úmysly v touze někoho okrást. V boji proti těmto kriminálníkům
potřebujeme novou strategii," říká eurokomisařka pro informační společnost a
média Viviane Redingová. Komise se snaží porovnat politiky jednotlivých států
ve vztahu k síti a informační bezpečnosti. Od toho si slibuje zlepšení
komunikace mezi veřejnými úřady napříč celou Evropskou unií, určení nejlepších
postupů a zvýšení informovanosti koncových uživatelů na téma bezpečnosti. ENISA
(European Network and Information Security Agency) bude pověřena prací na plánu
pro sběr dat o bezpečnostních incidentech a úrovni uživatelské osvěty. Agentura
má také na starost zjistit, zda je proveditelné zavedení mnohojazyčného systému
pro sdílení informací. Kromě toho Evropská komise také vyzvala společnosti a
národní vlády k zaujetí aktivnější role při zlepšování síťové a informační
bezpečnosti.
Mimo to komise vede veřejnou debatu na téma bezpečnosti a ochrany soukromí ve
vztahu k RFID (Radio Frequency Identification). Její výsledky budou zveřejněny
ještě letos.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.