Euro klepe na dveře

Společnost Mecury Interactive Corporation uvádí na trh integrované testovací řešení TestSuite Euro, určené pro vešk...


Společnost Mecury Interactive Corporation uvádí na trh integrované testovací
řešení TestSuite Euro, určené pro veškeré podnikové aplikace. Nová sada
automatizovaných testovacích nástrojů pomáhá útvarům informačních technologií
připravit přechod na euro tím, že urychluje testovací proces a pomáhá úspěšné
konverzi kritických podnikových aplikací k 1. lednu 1999.
"Zavedení eura bude vyžadovat změny v samém srdci podnikových systémů," říká
Graham Titterington z firmy Ovum, která se zabývá průzkumem trhu. "Tyto změny
bude nutno důkladně otestovat, aby byla zaručena integrita a spolehlivost
systémů před jejich nasazením do provozu."
TestSuite Euro od společnosti Mercury Interactive sestává z nástrojů WinRunner
Euro, TestDirector a TestBytes, které umožňují integrované funkční testování,
řízení testů a generování testovacích dat. Tato kombinace paralelně pracujících
automatizovaných testovacích nástrojů navíc urychluje proces konverze. V
typickém projektu konverze, který souvisí se zavedením eura, vývojáři
zkontrolují kód, modifikují aplikaci, vytvoří testovací případy a otestují kód.
Uživatelé mohou díky integraci nástrojů WinRunner Euro a TestDirector provést
tyto kroky současně, čímž se značně zkracuje celkový čas potřebný pro konverzi
aplikace.
(jaf)
8 1786 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.