EuroTel a Paegas na 1 800 MHz

Snad každý pravidelný čtenář zaznamenal, že v pásmu 1 800 MHz provozuje svoji radiotelefonní síť firma Český Mobi...


Snad každý pravidelný čtenář zaznamenal, že v pásmu 1 800 MHz provozuje svoji
radiotelefonní síť firma Český Mobil. Ne každý však ví, že Český Mobil v tomto
pásmu nezůstal sám.
V relativní tichosti totiž na malou část pásma 1 800 MHz dostali licenci i
stávající provozovatelé devítistovkových sítí firmy RadioMobil (provozovatel
sítě Paegas) a EuroTel. V licenci na dodatečné frekvence však je uvedeno, že
tyto kanály je možné využívat teprve od 8. 7. 2000. Je to proto, že v tuto
chvíli ještě běží ochranná 9měsíční lhůta na pásmo 1 800 MHz, kterou dostal
Český Mobil při udělení své licence.
Získání nových frekvencí je pro oba "starší" operátory velkým přínosem a
husarským kouskem zároveň. Český telekomunikační úřad byl původně rozhodnut jim
přidat pouze několik zbývajících frekvencí z pásma 900 MHz, které zatím
"okupuje" Český Telecom. Ty však nakonec bude s Telecomem sdílet Český Mobil, a
EuroTel s Paegasem jako úlitbu dostanou část pásma 1 800 MHz.
Hlavním přínosem nových frekvencí pro oba operátory je snížení nákladů na
provoz sítě a potažmo možnost snižování cen za služby. Jak již bylo naznačeno
výše, pokud operátor na své stávající základnové stanice připojí technologii 1
800 MHz, může zvýšit kapacitu sítě bez nákladů na výstavbu (a pronájem) nových
základnových stanic a nových mikrovlnných spojů.
Jelikož ale oba operátoři až doposud prodávali téměř výhradně telefony pro 900
MHz, lze předpokládat, že v pásmu 1 800 MHz bude dostatečně volno. Majitelé
duálních telefonů budou mít tedy šanci na dovolání se téměř 100%. Doufám jen,
že operátoři nezačnou zanedbávat kapacitu původní sítě 900 MHz s poukazem na
to, že v pásmu 1 800 je volné kapacity dost. To bude zejména velký úkol pro
regulátora trhu Český telekomunikační úřad.
Stavba sítí
EuroTel je ve výstavbě sítě tradičně aktivnější. Síť pro 1 800 MHz začal stavět
dokonce ještě dlouho před tím, než na její provoz dostal licenci. To bylo z
mého pohledu docela velké riziko, neboť tuto licenci neměl nijak jistou. O tom,
že "starší" operátoři dostanou také licenci na 1 800 MHz, se začalo hovořit až
v pozdních fázích tendru na třetího operátora. V současnosti se po Praze u
základnových stanic EuroTelu v centru postupně objevují i antény na 1 800 MHz.
Podobná situace je údajně i v dalších velkých městech. Mimo velká města však
zatím nelze očekávat žádnou aktivitu v pokrývání frekvencemi 1 800 MHz. EuroTel
uvádí, že síť 1 800 spustí, jakmile mu to licence dovolí.
U RadioMobilu jsou známé např. dvě testovací základnové stanice v Praze ty byly
postaveny ještě před udělením licence na 1 800 MHz a na zvláštní povolení
použity pro testování. Konkrétně jde o základnové stanice na obchodním domě
Kotva a v Dlážděné ulici. RadioMobil také uvádí, že síť v pásmu 1 800 MHz hodlá
využívat, jakmile to bude možné. Neoficiálně se hovoří o tom, že do konce roku
2000 by RadioMobil měl mít 800 základnových stanic pro síť v pásmu 1 800 MHz.
Na jaře by tedy mohl spustit výstavbu nových základnových stanic naplno.
A na závěr bych rád zmínil ještě jeden technologický aspekt duálních sítí.
Bohužel, současní dodavatelé infrastruktury pro sítě GSM neumožňují výstavbu
duálních základnových stanic tedy základnových stanic, které by obsluhovaly
zároveň hovory v pásmu 900 i 1 800 MHz. Operátoři, kteří tedy chtějí stavět síť
v pásmu 900 i 1 800 MHz (což jsou u nás všichni tři), musejí základnové stanice
na 900 MHz a 1 800 MHz stavět de facto odděleně byť na jedné střeše.
0 0073 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.