EuroTel má nové řídicí středisko

Svým novým střediskem pro řízení a kontrolu sítě se pochlubila společnost EuroTel, provozovatel sítí mobilních tel...


Svým novým střediskem pro řízení a kontrolu sítě se pochlubila společnost
EuroTel, provozovatel sítí mobilních telefonů GSM a NMT. Jeho základem jsou
servery od firmy Hewlett-Packard s operačním systémem HP Unix a stanice
operátorů, u nichž Hlavní panel dává jasně najevo, že použitým operačním
systémem jsou Windows NT.
Nový hlavní mozek mobilních sítí EuroTelu je umístěn na Žižkově v budově SPT
TELECOMU přesněji v jeho bývalé tělocvičně. Tu byste v něm však zcela jistě
nehledali prošla totiž řadou stavebních úprav. Řídicí středisko ne nepodobné
velínu jaderné elektrárny nebo řídicímu centru kosmických letů, snad jen o něco
menší, bylo uvedeno do provozu koncem minulého roku.
Při představování této firemní chlouby nešetřila Iva Taťounová, tisková mluvčí
EuroTelu, superlativy. Protože se už v kuloárech objevily hlasy spojující toto
centrum s loňskými výpadky GSM-sítě EuroTelu, uvedla tisková mluvčí hned na
začátku vše na pravou míru: "V době loňských problémů toto středisko v té
podobě, v jaké vám jej dnes představujeme, ještě neexistovalo. A jeho
zprovoznění se plánovalo dlouho dopředu, takže s loňskými problémy to opravdu
nemá nic společného."
Po představení nového NMSC (Network Management System Centre) vysvětlili
zástupci EuroTelu také způsob pokrývání území signálem prostřednictvím čtyř
druhů stanic od těch nejmenších, které jsou určeny především pro vykrytí
vnitřků budov, přes půdní vestavby používané v městských aglomeracích až po
stožáry s vlastním "domečkem" na místech, kde je možno snadno získat vhodný
objekt. Používaná technika ústředen pochází od společností Nokia a Ericsson.
Zmíněno bylo také budování vlastní páteřní sítě protože v našich podmínkách
neexistovala na rozdíl od řady ostatních zemí síť vhodná k tomuto účelu.
Vraťme se ale ještě k představenému řídicímu a dohledovému středisku. Smyslem
jeho existence je možnost centrálního dohledu nad aktuálním stavem obou
mobilních sítí EuroTelu tedy NMT a GSM. Na obřím panelu v čele místnosti se
zobrazují vyvolané alarmy a stav sítí. Každý ze šesti operátorů denní směny,
nebo ze tří operátorů směny noční, má před sebou monitor počítače, kde si může
nechat zobrazit informace potřebné k vyhodnocení vzniklé situace. Operátoři
přidělují úkoly jednotlivým technickým oddělením, která nyní mimo Prahu sídlí
ještě v dalších sedmi regionech, což umožňuje rychlý zákrok v případě, kdy je
třeba odstranit nějaký problém.
Celý systém řídicího centra dodala EuroTelu společnost ISG. Centrum je již nyní
plně funkční, do finální podoby se však dostane až po dalších softwarových
upgradech v červnu tohoto roku.
(pen)
8 0670 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.