Evidence úpadců

Přesně 2,5 roku poté, co byla na Internetu zprovozněna žádaná a užitečná aplikace Obchodní rejstřík, přišlo Min...


Přesně 2,5 roku poté, co byla na Internetu zprovozněna žádaná a užitečná
aplikace Obchodní rejstřík, přišlo Ministerstvo spravedlnosti ČR s následující
významnou aktivitou. Ne stránkách www.justice.cz byla uvedena do provozu další
potřebná aplikace tentokrát Evidence úpadců.
Ze zákona o konkurzu a vyrovnání vyplývá mnoho důležitých důsledků jak pro
firmu, na kterou byl konkurz prohlášen, tak i pro její okolí včetně soudů.
Nicméně cesta k těmto informacím byla zatím trnitá objíždět úřední desky
konkurzních či okresních soudů pokaždé, když bylo potřeba něco zjistit, bylo
téměř nemyslitelné. Takže se muselo čekat, kdy se ona veledůležitá fakta objeví
v Obchodním věstníku, či posléze na Internetu v Obchodním rejstříku. Díky nové
aplikaci, kterou uvedla do provozu na stránkách www.justice.cz na objednávku
ministerstva spravedlnosti společnost Corpus, je všechno mnohem snadnější
internetová aplikace "Evidence úpadců" zpřístupnila v reálném čase databázi
firem, na které soud prohlásí konkurz nebo povolí vyrovnání. Databáze obsahuje
i mnoho dalších důležitých informací, jejichž vyhledávání ulehčují vhodně
zvolená kritéria výběru.
Mezi další novinky na serveru ministerstva spravedlnosti patří např. denní
aktualizace databáze Obchodního rejstříku (do dneška byl interval zanášení změn
nejméně 1 týden), dále seznam soudních znalců a tlumočníků či aktuální
informace o soudcích a státních zástupcích.
0 0806 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.