Evoluce Lotusu pokračuje

Koncem června proběhla v hotelu Praha tradiční technologická konference zaměřená na produkty Lotusu a vzhledem k přev...


Koncem června proběhla v hotelu Praha tradiční technologická konference
zaměřená na produkty Lotusu a vzhledem k převzetí společnosti Lotus firmou IBM
byla rozšířena i o související software od "Velké modré".
Program jednodenní konference Lotus Symposium 2002 byl rozdělen do tří sekcí:
První byla věnována technickému pohledu na novinky v nabídce programů Lotus,
druhá sekce se zaměřila na manažerské přínosy, a to zejména nových Lotus Notes
verze 6, zatímco poslední část programu byla věnována návazným řešením IBM
(zejména v oblasti internetu) a integraci Lotus produktů s dalšími programy IBM.
"Evoluce, nikoliv revoluce": Tento slogan zazněl při prezentaci "šestek" a
charakterizoval tak hlavní změny v serveru Domino i v klientech Notes. Nedošlo
tedy k žádným změnám ve filozofii produktů, ale spíše k pokračování v
nastoupené cestě. Byly rozšířeny stávající funkce, přizpůsoben vzhled a
ovládání pro snadnější použití, došlo ke zvýšení výkonu. Z manažerského pohledu
byly posíleny funkce podporující spolupráci a sdílení dat, programátoři zase
ocení nové funkce v LotusScriptu a Formulích. Změn doznal také Lotus Designer a
vnitřní organizace prvků Notes databází.
Více pozornosti se pak dočkaly i další navazující produkty Lotusu. Jde o
software pro vzdálenou spolupráci uživatelů, sdílení informací, řízení procesů
a vzdálené vzdělávání. IBM vidí velké uplatnění produktů Lotusu zejména ve
spojení se svými dalšími softwarovými aplikacemi. Jako příklad lze uvést webový
server WebSphere Portal ten má být v integraci právě s Lotus Domino a dalšími
produkty Lotusu zastřešující platformou pro budování velkých internetových nebo
intranetových portálů. A to nejen zpravodajských či informačních, ale také
obchodních.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.