EVROPA a elektronické právo

V minulém čísle Business Worldu jsme hovořili o problematice digitálních podpisů v obchodním styku. Jak jsme uvedli, b...


V minulém čísle Business Worldu jsme hovořili o problematice digitálních
podpisů v obchodním styku. Jak jsme uvedli, byla koncem roku přijata dlouho
očekávaná Direktiva EU o právním rámci pro elektronické podpisy. Tato direktiva
bude bezpochyby představovat legislativní platformu i pro český zákon o
elektronickém podpisu, který je provázen četnými konflikty. Elektronický podpis
však rozhodně není jediným právně ošetřeným fenoménem, se kterým se musíme při
elektronickém obchodování vypořádat. Patří sem otázky autorského práva, ochrany
osobních údajů, ochrana databází, otázky smluv uzavíraných se spotřebiteli na
dálku a řada dalších věcí. Na následujících stránkách vám přinášíme přehled
legislativy zemí EU a České republiky v oblasti elektronického obchodu.
Tento přehled zpracovalo sdružení Information Technology Law Group Europe.
Českým zástupcem sdružení, který vypracoval českou verzi přehledu, je Zbyněk
Loebl, Central European Advisory Group.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.