Evropa formuje budoucnost svého ICT

Neustále vzrůstající počet aut na evropských silnicích staví společnost před řadu problémů, s jejichž řešením...


Neustále vzrůstající počet aut na evropských silnicích staví společnost před
řadu problémů, s jejichž řešením mohou informační a komunikační technologie
účinně pomoci. Jde o snižování spotřeby paliva a současně emisí, zvyšování
plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu. Cílem je inteligentní
automobil, který nakonec dokáže od člověka převzít bezpečně a spolehlivě
řízení. Příkladem vývoje v této oblasti může být na konferenci prezentovaný
systém Highway, který dokáže přenášet do různých palubních systémů vozidla data
posbíraná ze silniční informační infrastruktury. Použité technologie zahrnují
3D grafiku, syntézu řeči nebo rozpoznávání hlasu a dokáži řidiči usnadnit
řešení kritických situací v městském i dálničním provozu. Šance pro všechny
S rostoucím průměrným věkem evropské populace roste i skupina lidí, kterým
hrozí ztráta kvality života a vyčlenění ze společnosti v důsledku vysokého věku
nebo zdravotních postižení. ICT aplikace by měly takovým lidem pomáhat jejich
potíže překonávat. I velmi náročné a komplexní technologie by proto měly být
zabaleny v intuitivním a přívětivém uživatelském rozhraní. Cílem je zvýšit
dostupnost a zjednodušit ovládání všech produktů založených na informačních a
komunikačních technologiích. V rámci projektu Presencia například probíhá
výzkum možností komunikace s počítačem přímo prostřednictvím čtení myšlenek. V
rámci předvedené demonstrace byla mozková aktivita uživatele snímána pěticí EEG
elektrod, které byly přes zesilovací jednotku napojeny na Pocket PC. Po krátké
tréninkové fázi dokáže speciální software rozpoznat vzorky mozkové aktivity
uživatele, který pak může pohybovat kurzorem po obrazovce jen silou svých
myšlenek. Zdravotní péče
Každý má nárok na kvalitní a dostupnou zdravotní péči. Využívání ICT v oblasti
modelování a simulace vytváří předpoklady pro prediktivní medicínu nové
generace. Osobní monitorovací systém Fines například dokáže prostřednictvím na
těle rozmístěných senzorů sledovat výdej energie a úroveň stresu uživatele v
každodenním životě s laboratorní přesností. Na základě analýzy těchto údajů pak
uživateli poskytuje zpětnou vazbu pro ovlivnění okamžitého chování i pro
dlouhodobou změnu životního stylu. Fotonika
Fotonické prvky využívající světelné energie k přenosu informace jsou již dnes
široce používány v širokopásmových optických sítích, v CD a DVD přehrávačích a
v různých senzorech. Další perspektivní oblastí využití jsou lékařské
diagnostické a chirurgické přístroje. Novou zajímavou oblast výzkumu
představuje vývoj organických světlo emitujících diod, který probíhá v rámci
projektu Olla. Jde o ploché, vysoce výkonné a stabilní světelné zdroje, jejichž
přínos by měl mimo jiné spočívat ve výrazné úspoře elektrické energie.
Digitální obsah
Prostřednictvím internetu je dnes možné propojit řadu elektronických zařízení
umožňujících publikování, zpracovávání a využívání informací. Úkolem
informačních a komunikačních technologií je zpřístupnit tyto možnosti všem
občanům jednoduchou a dostupnou formou. Příkladem hledání nových forem přístupu
je multimediální digitální knihovna ENA (European Navigator) zaměřená na
historii evropské integrace, která zprostředkovává informace ze široké palety
zdrojů v různých jazycích prostřednictvím pro tento účel speciálně vyvinutých
interaktivních dotykových terminálů. Jiným příkladem výzkumu v této oblasti je
projekt NM2 New Media for New Millenium, který je zaměřen na vytváření nových
nástrojů pro produkci interaktivního nelineárního multimediálního obsahu.
Takováto multimédia dokáží prostřednictvím prohlížeče úzce spolupracovat s
divákem a poskytovat mu přesně ty informace, které v daném okamžiku požaduje.
Rozpoznávání a robotika
Roboty jsou dnes neodmyslitelnou součástí moderní průmyslové výroby, nahrazují
rutinní práci člověka a pomáhají řešit nebezpečné situace. Pozornost výzkumníků
v rámci evropských programů se dnes upírá zejména k vývoji robotů schopných
interakce s lidmi v rámci každodenního života, například při péči o seniory a
hendikepované osoby. Základ pro zvládnutí tohoto úkolu vytvářejí výzkumné
projekty pro rozvoj metod rozpoznávání objektů a pro tvorbu nových postupů v
oblasti umělé inteligence.
Bezpečnost
Podobně jako informační technologie prolíná i problematika bezpečnosti
prakticky všemi oblastmi lidské činnosti. ICT pro bezpečnost jsou proto širokou
kapitolou v rámci spektra výzkumných programů podporovaných EU. Jde například o
posilování síťové bezpečnosti, vývoj uživatelsky přívětivého systému
autentizace a autorizace, nebo o vývoj hardwarových a softwarových prostředků
pro bezpečné provádění transakcí prostřednictvím sítí mobilních operátorů s
využitím biometrických prvků, který probíhá v rámci projektu SecurePhone.
Nanoelektronika
V následujících letech je očekáván prudký nástup produktů založených na
elektronických součástkách na molekulární úrovni. Tyto technologie proniknou do
dopravních prostředků, do zdravotnických systémů i do výrobních závodů. Kromě
nových možností a vyššího výkonu se od jejich nasazení očekává také značné
snížení výrobních nákladů. Vedle embedded systémů (společná technologická
iniciativa Artemis) je tak nanotechnologická JTI (Joint Technology Initiative)
Eniac druhou společnou technologickou iniciativou, v jejímž rámci se očekává
významná spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou v oblasti financování
výzkumu a vývoje.
Autor je členem skupiny strategických studií Technologického centra AV ČR.(pat)
6 1577

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.