Evropa na e-rozcestí

Termín e-business, se kterým IBM zahájila světovou kampaň za digitální svět, získává stále nové významy a zárov...


Termín e-business, se kterým IBM zahájila světovou kampaň za digitální svět,
získává stále nové významy a zároveň stále konkrétnější obsah. Jak vyplynulo ze
závěrů konference, pořáda-né IBM v Londýně začátkem července, Evropa již
překročila tzv. e-line, a vstoupila do období, kdy se podnikání na Webu stává
základní podmínkou konkurenceschopnosti podniku.
Podle IBM termín e-business charakterizuje činnost jakékoli instituce či
podniku, která řídí své aktivity pomocí internetových technologií. E-business
zahrnuje i termín e-commerce, jenž je však pouze jednou jeho částí. E-business
navíc zahrnuje intranetové aplikace, které pomáhají zaměstnancům lépe řídit
svoji práci a společně využívat získané znalosti. Zahrnuje i extranet, díky
kterému dochází k transformaci dodavatelsko-odběratelských vztahů organizace a
k efektivnější komunikaci s partnery. Zahrnuje však i nekomerční využití Webu
např. ve školství, zdravotnictví či státních institucích.
Jak se v tomto světě, jehož rámec iniciativně vymezuje, hodlá profilovat
samotná IBM? "Naším cílem není budování internetových stránek či on-line
obchodu. Chceme dát podnikům technologickou infrastrukturu a poskytnout jim
komplexní služby, aby byly schopny obstát v konkurenčním boji a byly úspěšné ve
svém vlastním podnikání. Úspěchy jejich projektů na poli elektronického
obchodování jsou i naším úspěchem," řekl Mike Lawrie, generální ředitel IBM pro
oblast EMEA (Europe, Middle East and Afrika).
O tom, že je tato snaha na dobré cestě, svědčí více než 5 000 evropských
společností, které pomocí technologií IBM transformovaly své podnikání do
oblasti e-businessu. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky představitelé
takových společností, jako jsou Heineken, LEGO či EMI Record.

9 1916 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.