Evropa se na nás chystá

Vysněnou Evropu, tedy rozumějme Evropskou unii, máme za humny a už dnes velmi významně ovlivňuje náš život. Nemusí ...


Vysněnou Evropu, tedy rozumějme Evropskou unii, máme za humny a už dnes velmi
významně ovlivňuje náš život. Nemusí být sice ještě jasno o datu našeho vstupu,
ale procesy, které v současné Evropě probíhají, se nás stejně velmi
bezprostředně dotýkají. Právě v uplynulém týdnu přišly z této oblasti dvě
zprávy, kterých je zajímavé si povšimnout.
První z nich hovoří o tom, že se Evropská unie rozhodla financovat 10 nových
projektů souvisejících s "bezpečným používáním" Internetu. V rámci tzv. Akčního
plánu Evropské unie má být do roku 2002 na tyto účely vynaloženo 25 milionů
euro. Až potud vše vypadá velmi slibně vždyť kdo by nechtěl bezpečnější
Internet? Podíváme-li se však, na co konkrétně budou tyto peníze vynaloženy,
zjistíme, že 5 ze zmiňovaných 10 projektů se týká vývoje vyhodnocovacích a
filtračních technologií, které mají pomoci rodičům při dohledu nad pohybem
jejich dětí po Internetu. Další dva projekty mají být zaměřeny na propagační
kampaň mezi rodiči a učiteli, jejímž cílem je chránit děti před nežádoucím
obsahem. Zbylé projekty spočívají ve zřízení několika horkých linek, jejichž
prostřednictvím bude moci veřejnost upozorňovat na ilegální obsah. Suma
sumárum, docela dost peněz na cenzuru. Je to ale opravdu to, co nutně
potřebujeme?
Druhá zpráva se týká antimonopolního vyšetřování, které vede Evropská komise
proti firmám působícím v oblasti kreditních karet. Na paškál se dostaly vztahy
mezi jednotlivými poskytovateli karet a obchodníky, zejména situace, kdy
poskytovatelé karet zakazují obchodníkům vybírat od zákazníků poplatky za
používání karet a obchodníci si stěžují, že tak nesou celou výši nákladů na
přijímání platebních karet sami. To je sice pravda, ale mně jako uživateli by
se pramálo líbilo, kdybych s kartou nakupoval dráž než bez ní a cesta do
příštího tisíciletí mobilní komunikace a internetové ekonomie tudy opravdu
nevede. Ani tento počin Evropské komise mě tedy příliš netěší. Vlastní
vyšetřování by v tomto případě mělo být ukončeno do konce letošního roku,
posléze z něj zřejmě Evropská unie vyvodí patřičné důsledky.
Z výše uvedených příkladů je patrné, že ani v EU to nebudeme mít nijak
jednoduché a nesmyslných rozhodnutí typu zvyšování DPH za software a služby ani
pak neubude. Ono to asi zkrátka jinak nejde...
0 1726 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.