Evropa umí být i štědrá

Bruselská legislativa se stala pro mnoho lidí a v některých případech jistě právem symbolem černé díry, ve které p...


Bruselská legislativa se stala pro mnoho lidí a v některých případech jistě
právem symbolem černé díry, ve které proudem mizí peníze evropských daňových
poplatníků. Tato mince má však přece jen i svůj líc. Ten představují mj. i
podpůrné a rozvojové programy, z nichž si může vybrat každý, kdo jen trochu ví,
jak na to.
V dnešním Tématu týdne vám nabídneme přehled toho, co Evropská unie nabízí.
Seznámíme vás se základní strukturou 5. rámcového programu EU, základního
programu pro rozvoj informační společnosti v Evropě. Potěšitelnou zprávou je
nepochybně fakt, že objem prostředků vyčleněných EU na rozvojové programy, rok
od roku roste a mění se rovněž struktura rozdělování nákladů. Důraz je v
současnosti kladen v první řadě na užitnou hodnotu projektu, roste snaha
angažovat do projektů velké průmyslové podniky a velký význam má rovněž
socio-ekonomický aspekt předkládaných projektů. Pokud jde o 5. rámcový program
EU, tomu se budeme podrobněji věnovat v naší ekonomické příloze Business World.
V některém z příštích čísel se vám pokusíme poradit, jak postupovat a jakých
chyb se vyvarovat, až budete žádat o evropský grant.
0 0725 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.