Evropa: zmatky, zmatky, zmatky

Kritika na adresu Evropské komise zazněla z úst šéfa Evropské federace zaměstnavatelů Dirka Hudinga. Podle jeho názor...


Kritika na adresu Evropské komise zazněla z úst šéfa Evropské federace
zaměstnavatelů Dirka Hudinga. Podle jeho názoru se 15 členských států snaží o
přehnanou regulaci obchodu, která může být výrazně na překážku rozvoji
elektronického obchodu.
"Evropa přijímá pravidla, která představují komplikaci pro elektronický
obchod," uvedl Dirk Huding, tajemník UNICE (Union of Industrial and Employer's
Confederations of Europe), v prohlášení zaslaném Evropskému parlamentu při
příležitosti semináře věnovaného legislativě v oblasti elektronického obchodu.
"Internetový byznys je vystaven rostoucímu riziku, že bude podléhat jakékoliv
jurisdikci, na niž se kterýkoliv z jeho účastníků může odvolávat," protestuje
Huding.
UNICE se totiž obává toho, že bude přijat zákon, jehož návrh Evropská komise
schválila letos v červenci a který ještě čeká na schválení Radou ministrů.
Podle tohoto zákona by v případě jakýchkoliv konfliktů mezi zákazníkem a
dodavatelem v oblasti obchodu tradičního i elektronického, měl zákazník právo
na to, aby byl spor řešen podle zákonů jeho domovské země.
Pokud by skutečně byl dodržen tento územní princip, znamenalo by to, že
dodavatelé budou muset dodržovat národní zákony o ochraně spotřebitele všech 15
členských zemí EU. I když Evropská unie hodně pokročila pokud jde o sbližování
legislativy jednotlivých jejích členů, stále ještě existuje řada odlišností
zvláště v oblasti řešení smluvních závazků. To by mohlo nesmírně zkomplikovat
život všem, kdo se chce pokusit o rozšiřování e-businessu v celoevropském
měřítku.
Návrh zákona je v příkrém rozporu s další direktivou EU týkající se podpory
elektronického obchodu, která si klade za cíl právě zjednodušení a sjednocení
legislativy vztahující se k e-businessu. Podle této direktivy bude naopak
rozhodující právo v zemi dodavatele a právě tento přístup podporuje i UNICE.
9 2488 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.