Evropské domácnosti v roce 2015 budou high-tech

Čas od času velké ICT společnosti představují své dlouhodobé vize a plány. První dva únorové dny takové představ...


Čas od času velké ICT společnosti představují své dlouhodobé vize a plány.
První dva únorové dny takové představení uspořádala společnost Deutsche Telekom
přímo ve svém bonnském ústředí pod názvem Internationales Presse Kolloquium
(IPK). Novináři ze 16 zemí světa měli možnost nahlédnout pod pokličku
významného hráče na světovém ICT trhu na IPK již po čtrnácté.
T-Com je jednou z divizí Deutsche Telekomu, která na evropském novinářském dni
představila své plány do budoucna. Velkou pozornost vzbudil projekt
demonstračního obytného domu T-Com Haus, který ve spolupráci s německou
stavební firmou WeberHaus, společností obchodující s bytovým vybavením
Neckerman a telekomunikační společností Siemens buduje v samém srdci Berlína
nedaleko náměstí Potsdamer Platz. Cílem tohoto projektu je živá demonstrace
produktů a konceptů, které se na trhu začnou objevovat v průběhu příštích 18
měsíců. Od dubna do prosince 2005 budou mít zájemci možnost dokonce na týden v
domě bydlet a na vlastní kůži zažít výhody všech komunikačních a
technologických vymožeností.
Dům budoucnosti otevře pro návštěvníky své brány již v úterý 1. března. Mnohé z
high-tech novinek pocházejících z dílny takřka všech divizí Deutsche Telekomu
měli novináři možnost vidět v rámci prezentace Living Visions. Nikoho asi
nepřekvapí komunikace různých domácích zařízení prostřednictvím DSL či W-LAN,
kompletní domácí síťová infrastruktura zajišťující vše od automatického
otvírání garážových vrat po přenos obrazu z videotelefonu u domovních dveří na
mobilní telefon či PDA libovolného člena rodiny.
Zajímavou novinkou je interaktivní dotyková 14" LCD obrazovka nazývaná Family
White Board či Messageboard, sloužící jako komunikační prostředek jednotlivých
členů rodiny (např. namísto populárních lístečků na ledničce). Messageboard
dokáže kombinovat SMS a MMS zprávy stejně jako nahlížet do kalendáře všech
členů rodiny. Rodinní příslušníci se nemusejí hlásit jménem či heslem, ale
stačí jen přiložit svůj identifikační RFID čip.
Opravdovým centrem domácí zábavy by se ovšem měla stát velkoplošná dotyková LCD
obrazovka, která bude zobrazovat nejen informace (audio, video) z různých
datových zdrojů v domě, ale i přímo z internetu.
Další zajímavá technologie, tzv. Mood Management, kombinuje ovládání zvukové
aparatury, osvětlení a volbu statických obrázků či videosekvencí na televizoru.
Pomocí dálkového ovladače ve tvaru větší Rubikovy kostky lze měnit atmosféru v
místnosti pouhou změnou polohy kostky na stole. Jediným pootočením stěny kostky
lze například osvětlení tónovat do uklidňující zelené barvy, změnit hudbu na
relaxační a na LCD displeji zobrazit přírodní motiv. Část technologií
prezentovaných v berlínském domě budoucnosti najdou o deset dní později i
návštěvníci na hannoverském veletrhu CeBIT v expozici Deutsche Telekomu.

Living Tomorrow
Velkou pozornost vzbudila i prezentace pod názvem Living Tomorrow, popisující
možný stav ICT v Německu v roce 2015, kterou představil Martin van der Mandele,
prezident RAND Europe.
RAND je největší nezávislý neziskový výzkumný institut zaměřený na politiku.
Tři hlavní trendy, které z průzkumu vyplynuly, by šlo shrnout následovně: Vždy
spolu", "Pěkné na pohled", "Vždy informovaní".
Heslo "Vždy spolu" vyjadřuje myšlenku, že v budoucnu budeme komunikovat s
kýmkoli, kdykoli a odkudkoli. "Pěkné na pohled" vyjadřuje naději, že ploché
obrazovky budou všude, ve vysokém rozlišení a ve 3D a že bude docházet ke
stírání reality a virtuality. "Vždy informovaní" znamená, že budou dostupné
miniaturní velkokapacitní paměti, které bude možné rychle zásobovat potřebnými
informacemi, tak abychom mohli dělat lepší rozhodnutí a lépe chápat souvislosti.
Výzkum tyto trendy zasadil do následujících šesti oblastí. Rodinní příslušníci
budou více času trávit spolu (tzv. blended family), ať už reálně či virtuálně
prostřednictvím komunikačních zařízení. Studie RAND slibuje návrat k tradičním
rodinným hodnotám. Snadné domácí mechanické práce začnou za Němce zastávat
roboty či dokonce roboti.
Hlavním trendem v oblasti zdraví bude prevence. Technologie dostupné v
evropských domácnostech budou umožňovat vzdálenou diagnostiku a on-line
konzultace. Zdravotní péče bude více individualizovaná, bude docházet k menšímu
množství chyb, rozšíří se možnosti kontroly lékařských výkonů a dojde k vyšší
efektivitě prostředků vynaložených na zdravotnictví.
Systém vzdělávání se stane vysoce interaktivní a individualizovaný. Učitelé
budou spíše osobní trenéři a mentoři. Rodiče budou více vtaženi do vzdělávacího
procesu. Velký rozvoj čeká i různé formy distančního vzdělávání. A heslo "učení
je zábava" získá nový rozměr. S tím souvisejí i změny na trhu práce. V roce
2015 budou Němci zaměstnání měnit mnohem častěji než dnes.
Práce Němců v roce 2015 bude projektově orientovaná, nezávislá na lokalitě a
umožní lépe vyvážit poměr času stráveného v zaměstnání a s rodinou. Pokud se
vize naplní, Německo by se mohlo stát vedoucí světovou znalostní ekonomikou na
světě.
Státní správa a samospráva se stane transparentnější, zesílí vliv občanů na
chod věcí veřejných. Veřejné služby se v roce 2015 stanou "občansky
orientované".
Studie shrnula i možné negativní dopady vlivu technologií na život Němců v roce
2015. Rozhodně dojde k nárůstu kontroly soukromého prostoru. Soukromí se stane
luxusem. Mnoho energie se bude vydávat na podporu informační důvěry. Bude
mnohem složitější ověřit, od koho informace pocházejí, zda nejsou určené k
manipulaci. Rozvoj informačních technologií umožní mnohem širší
individualizaci, ale současně prohloubí problém digitální propasti.


Česká republika nezůstane pozadu
Myslíte si, že vize v Living Tomorow platné pro Německo v roce 2015 jsou
aktuální i pro Českou republiku?

Jiří Hájek
Ředitel firemní komunikace T-Mobile Czech Republic
Určitě už jen proto, že rozvoj mobilních technologií a aplikací vytvoří Evropu
bez fyzických hranic. Český mobilní trh již dnes paletou služeb a
technologických inovací patří k nejužší evropské špičce. Navíc Češi jsou
otevřeni novým službám a technologiím daleko více než řada lidí v
západoevropských zemích. Dnes to vidíme na využívání mobilního internetu, SMS
aplikací, hraní Java her či stahování hudby do mobilů.

Martin Souček
Ředitel pro marketing a komunikaci T-Systems Czech
Myslím si, že ano. Určitě co se týče realizace vizí pro podnikový sektor, které
byly v Bonnu také představeny a spadají do "ranku" naší společnosti. Některá
předvedená řešení už zavádíme. Další vývoj bude přirozeně záviset na zájmu a
potřebách zákazníků. Optimista jsem i ohledně realizace představených vizí pro
domácnosti. Také tady bude logicky podmínkou úspěchu zájem uživatelů a přínos,
který jim budou řešení moci nabídnout. Významné budou bezpochyby technické
možnosti komunikačních sítí, nastavené ceny a v neposlední řadě také podpora
legislativy, která s novými možnostmi nemusí počítat nebo je bude podporovat
méně, než by mohla. Naplňování těchto podmínek, překonávání překážek a
nedorozumění chce svůj čas. Věřím tomu, že i když je ve vytváření podmínek pro
zavádění nových technologií do domácností Německo asi přece jen trochu před
námi, v roce 2015 na tom budeme s uskutečňováním vizí velmi podobně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.