Evropský trh s informační a komunikační technikou nabírá dech

Evropský trh s informačními a komunikačními technologiemi se po více než 10 letech začal vyvíjet rychleji než celosv...


Evropský trh s informačními a komunikačními technologiemi se po více než 10
letech začal vyvíjet rychleji než celosvětový trh. Západní Evropa v
mezinárodním srovnání zmenšuje své zpoždění, ačkoli je "brzděna" středo a
východoevropskými zeměmi.
Pokles na východoasijských a japonských trzích má za následek, že celosvětový
růst v tomto a následujícím roce bude menší než 9 %. Tyto a následující
informace přineslo nejnovější aktualizované vydání ročenky EITO.
Japonsko zaznamená v roce 1998 pokles o 1 %, v roce 1999 by však znovu mělo
zaznamenat růst o 4,4 %. Trh ve Spojených státech je s 9,9 % v roce 1998 a 9,6
% v roce 1999 v jen o něco lepší situaci než západoevropský trh.
Na západoevropském trhu dojde podle EITO k nárůstu v obratu o 9,3 %, což
představuje 376 miliard marek. V roce 1999 se nárůst ještě o něco zrychlí (9,5
%) a obrat na západoevropském trhu dosáhne 412 miliard marek.
V roce 1999 bude dokonce obrat dosažený na trhu IT poprvé o něco vyšší než
obrat na trhu telekomunikací. Nositeli růstu jsou zejména firmy nabízející
software a služby. Obě oblasti dnes tvoří více než polovinu trhu IT (56 %).
Největšího růstu přitom dosahuje oblast tzv. "profesionálních služeb", do které
patří zejména síťové služby, služby výpočetních středisek a poradenství. V této
oblasti představuje nárůst ročně 15 %. V oblasti softwaru bude, podle údajů
EITO, v roce 1998 dosažen 12,4% růst a v roce 1999 13,5% růst.
Klasický hardware za softwarem s nárůstem mezi 5 a 6 % výrazně zaostává. Doba
levného železa a drahých nul a jedniček pomalu začíná.
8 2815 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.