Excel 97

Dnes se seznámíme se dvěma tipy pro práci v Excelu. Přestože má většina uživatelů spolu s Wordem nainstalovanou i t...


Dnes se seznámíme se dvěma tipy pro práci v Excelu. Přestože má většina
uživatelů spolu s Wordem nainstalovanou i tuto aplikaci, z vlastní zkušenosti
vím, že v Excelu si často nejsou tak jistí jako při tvorbě dokumentů v textovém
editoru.
Přesunování oblasti
V Excelu často potřebujeme přesunout určitou oblast buněk na jiné místo vložit
ji do jiné oblasti tabulky.
Myší si nejprve označíme oblast, se kterou budeme manipulovat. Stiskneme
klávesu Shift a držíme ji neustále stisknutou po celý průběh operace. Kurzor
myši umístíme na okraj vybrané oblasti, stiskneme levé tlačítko a držíme je.
Myší se přesuneme na oblast, do které budou námi vybrané buňky umístěny.
Ukazatel myši se v průběhu jejího pohybu mění následovně: na vertikální linku,
která má stejný vertikální rozměr jako přesunovaná oblast, a na linku
horizontální s podobnou vlastností. Orientace linky závisí na tom, kde se
ukazatel myši nachází. Uvolníme tlačítko myši a poté i klávesu Shift. Zvolená
oblast se nyní nachází na novém místě, ostatní buňky v tabulce se přizpůsobí.
V případě, že bychom v průběhu přesunu pustili klávesu Shift dříve, oblast by
se sice přesunula, avšak došlo by k přepsání údajů v buňkách, do kterých by
byla umístěna.
Odstraňování buněk
Chceme-li z listu odstranit určitou buňku (tedy ne pouze její obsah), nebo
dokonce celý řádek či sloupec, můžeme použít dvou způsobů. Nejprve označíme
buňku či řádek a v Hlavní nástrojové liště otevřeme Úpravy, Odstranit. Otevře
se nám dialogové okno, ve kterém zvolíme, jakým způsobem se změně mají
přizpůsobit okolní buňky. Tak např. při volbě Posunout buňky vlevo se vše, co
se nachází od smazané buňky vpravo, posune o její šířku doleva.
Druhým způsobem (jako obvykle rychlejším) je použití klávesové zkratky. Předtím
opět musíme buňku nebo vybraný sloupec či řádek označit. Na klávesnici
stiskneme kombinaci Ctrl + (nebo -), čímž se opět otevře dialogové okno
sloužící k přizpůsobení okolních buněk.

9 1417 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.