Excel 97

Asi nikdo už dnes nespočítá, kolik u nás vyšlo knih popisujících nějaký počítačový program. Podobné problémy u...


Asi nikdo už dnes nespočítá, kolik u nás vyšlo knih popisujících nějaký
počítačový program. Podobné problémy už pomalu nastávají i v případě, že nejde
o "nějaký" program, ale o produkt největší softwarové firmy Microsoftu. V
dalším přiblížení bychom mohli hovořit o příručkách k MS-Office a nakonec též o
knihách, které se zabývají tabulkovým kalkulátorem, který je součástí tohoto
kancelářského balíku MS-Excelem.
Z tohoto pohledu je tedy kniha Excel 97, vydaná nakladatelstvím Kopp, jen další
v řadě. Tentokrát se ovšem, jak už název napovídá, zaměřuje na nejnovější verzi
Excelu označenou číslem 97.
Při zběžném prolistování této 176stránkové publikace vás mile překvapí počet
screenshotů doprovázejících výklad, takže nepochybně usoudíte, že se s její
pomocí můžete naučit ovládat Excel i v autobuse nebo ve vlaku (myšleno bez
počítače; kdo si s sebou vozí notebook, tomu samozřejmě tak velká závislost na
vytištěném obsahu obrazovky nehrozí).
Potom se asi podíváte na zadní stranu desek a na třetím řádku narazíte na chybu
naštěstí jde jen o špatně skloňované slovo možná, že ji budete považovat za
předzvěst nepříliš pečlivého redakčního zpracování. Další chyba hned na straně
6 ve věnování vás ve vašem podezření nejspíše ještě utvrdí.
Obsah začínající na straně následující po věnování ve vás ale vzbudí naději, že
má smysl číst dále. Pochybujete-li ještě stále, zda je pro vás Excel to pravé,
určitě vás zaujme podkapitola "Co dokáže Excel", ve které autor přehledně
vysvětluje, proč si zmíněný program zaslouží vaši pozornost.
Pokud jste se setkali s Excelem v některé z předcházejících verzí, asi si
nenecháte ujít popis novinek nové verze, který začíná hned na straně
následující. A už patrně zapomínáte na chyby, které vás na počátku tak
odrazovaly a pomalu se noříte do textu.
Možná, že vás ještě trochu překvapí autorovo pojmenování tlačítek myši
standardně levé je označováno jako primární, pravé jako sekundární. Toto pojetí
může být vhodné pro ty, kdo si ve Windows nastavili prohození obou tlačítek,
tedy nejspíše pro leváky, na druhou stranu pro nás ostatní je tento přístup
poněkud nezvyklý.
Další překvapení vás však už nečekají. Ve 2. kapitole (první se jmenuje "Úvodní
poznámky" a obsahuje mj. i již zmíněné podkapitoly) se naučíte Excel spustit a
ukončit, seznámíte se s prostředím programu, zkusíte do něj vkládat vzorce a
různé druhy dat. Je tu také vysvětleno, jak efektivně využívat nápovědu a různé
"pomocníky". Při další práci s Excelem si nepochybně často vzpomenete na
autorova slova o je-ho rozsáhlosti a výhodnosti používání elektronické
dokumentace.
Třetí kapitola vás seznámí s možnostmi úprav tabulky budete spolu s autorem
mazat, kopírovat, tvořit číselné a jiné řady a seznámíte se též se způsobem
použití dalších listů sešitu. Čeká vás tu také informace o způsobu anulování
posledních úprav nebo o tom, jak pojmenovat oblast buněk.
Kapitola čtvrtá vám pomůže dodat vaší tabulce takový vzhled, jaký si
představujete. Dočtete se tu totiž, jak pracovat s písmy, s formáty buněk, s
různými efekty včetně stínování, jak měnit velikosti buněk apod.
Kniha pokračuje popisem ukládání a otvírání jiných formátů souborů (tedy
exportem a importem dat), tiskem, tvorbou a dodatečnými úpravami grafů, řazením
a filtrováním položek v databázi, prací se styly, informacemi o použití map,
WordArtu a také popisem spolupráce Excelu s Internetem.
Poslední kapitola se věnuje nastavení Excelu. Příjemné je, že nejsou probírány
všechny jednotlivé volby postupně tak, jak jsou obsaženy v menu, ale jsou
uvedeny jako řešení nejčastěji se vyskytujících problémů. Např.: "Místo čísel
(vypočítaných hodnot) se v tabulce objevují vzorce. Vypneme menu Zobrazení/
vzorce."
Už z letmého nástinu obsahu (probraných témat a podtémat je ještě podstatně
více) snad vyplývá, že kniha pokrývá všechny důležité oblasti, se kterými by se
běžný uživatel Excelu mohl setkat. Výklad je srozumitelný a jediné, co se mu
snad dá vytknout, je poměrně malá pozornost, kterou věnuje relativním a
absolutním odkazům. Začátečníkům, kteří se s touto problematikou ještě
nesetkali, by tak její pochopení mohlo činit potíže.
Už na začátku bylo uvedeno, že redakční zpracování nepatří k nejlepším. A tak
vám studium knihy budou občas znepříjemňovat drobné chyby např. na straně 29
budete na obrázku marně hledat buňky A1-I16 podlehly zřejmě dodatečnému
oříznutí.
Četbu vám naopak zpříjemní rámečky, ve kterých vás autor bude průběžně
upozorňovat na důležité pojmy a vlastnosti programu. Také doprovodné symboly
klávesnice a myši, používané u popisu ovládání těmito zařízeními, vám usnadní
orientaci.
Prostě kniha Excel 97 nakladatelství KOPP je plná protikladů. Na jedné straně
obsah, který vás pokud se o Excel 97 zajímáte nejspíše uspokojí. Na stejné
straně srozumitelnost, přehledné uspořádání, řada vytištěných obsahů obrazovek
a také cena. A proti tomuto zástupu stojí řada drobných chyb včetně
poloprázdných stránek v okamžiku, kdy následující strana začíná větším obrázkem
(str. 112, 146 atd.). Je jenom na vás, necháte-li se jimi odradit.
(Martin Kořínek: Excel 97. Vydalo nakladatelství KOPP v roce 1997, 176 stran,
99 Kč.)
8 0093 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.