Excel 97 pro vědce a inženýry

Že se v Excelu nedají dělat jen tabulky a občas i grafy to možná ví více uživatelů tohoto spreadsheetu. Ale kdopak z...


Že se v Excelu nedají dělat jen tabulky a občas i grafy to možná ví více
uživatelů tohoto spreadsheetu. Ale kdopak z nás tuší, že Excel lze použít i pro
tak suchopárný obor, jakým je pro většinu lidí matematika? A že se dá Excel
použít i pro účely výuky matematiky a to nejen na středních ale i na vysokých
školách?
Abychom ale nechodili kolem horké kaše, ukažme si alespoň jen v náznaku, na
které úlohy si Excel troufne (a nestyďme se, že jsme nikdy některý z dále
použitých termínů či postupů neslyšeli, případně, že jsme jej již zapomněli). K
tomu nám pomůže dnes recenzovaná kniha, jež je skutečnou lahůdkou pro
matematiky. Při její četbě jsem si mnohokráte vzpomněl na strastiplné cesty
mého prozkoumávání oboru zvaného numerická matematika.
Neodpustím si a prozradím v podstatě celý obsah "učebnice", který činí 12
kapitol. Po úvodních poznámkách k programu Excel nalezneme vysvětlení všech
funkcí dokonce jsou zde uvedeny i funkce finanční (ty jen výpisem bez
sebemenšího příkladu), po kterém následuje rozehřívací kolo (poněkud matoucí
název kapitoly "inženýrské tabulky"). Pak se vrhneme na grafy a mapy
(trojrozměrné, polární souřadnice). Rozhodně důležitými kapitolami je popis
použití jazyka Visual Basic (jak na makra) a "databázové pokyny" (import dat,
souhrny).
Teď si musíme uvědomit, že jsme již ale v půlce knihy a o matematických
možnostech Excelu jsme se ještě toho mnoho nedozvěděli. Takže to rychle
doženeme každá ze zbývajících kapitol začíná teoretickým úvodem, ve kterém
autoři lehce naznačí použité metody. Po nich následuje popis jednotlivých
možností Excelu funkcí, grafů. Vše na řešených příkladech výklad je veden krok
po kroku, postupy jsou číslovány. Tyto řešené příklady nalezneme rovněž na
přiložené disketě. Škoda jen, že výsledky nejsou nakonec komentovány a
rozebrány například "co by se stalo, kdyby", co přesně tato charakteristika
říká a jak ovlivňuje výsledek, resp. model. Ovšem na druhou stranu autoři
nezřídka poukazují na drobné nesrovnalosti překladu a na možné chyby v
nepřesnosti výpočtů, což musíme velmi vysoko ohodnotit.
A co se tedy z matematických metod naučíme? Vezměme to jen zkratkovitě regresní
analýza (lineární regrese, trend, lineární a kubická interpolace), součty řad
(Besselovy funkce, iterace řad), derivace a integrály (Gaussova křivka),
diferenciální rovnice, lineární a nelineární rovnice (maticový počet).
A teď k některým poznámkám. Ve výpisu funkcí v úvodu knihy by bylo asi
vhodnější se trošičku rozepsat, či naopak tuto kapitolu s klidem vypustit.
Vždyť podrobnější popis vybraných funkcí nalezneme dále. V podstatě se jedná o
stručnější opis nápovědy k jednotlivým funkcím tedy zbytečné stránky (a to
nemluvě o pouhém výčtu finančních funkcí). U typů grafů bych zvláště v této
knize očekával, že mi autoři poradí, kdy se který typ grafu "hodí" a kdy naopak
je nepřípustný. Škoda. Také jsem ani moc nepochopil některé obrázky.
Mám-li porovnat tuto knihu s dříve recenzovanou příručkou, kterou v překladu
vydal rovněž Computer Press a jež byla určena pro Excel 7, musím s lítostí
konstatovat, že Excel 7 byl o třídu lepší a to nejen proto, že obsahoval více
příkladů (starší kniha má skoro dvakrát více stránek).
Dále se obávám se, že se jedná o knihu zaměřenou na malý okruh uživatelů. Ne,
že by ji mnozí nepotřebovali, ale kvůli jednomu či dvěma příkladům si asi
zřejmě nebudou ochotni kupovat celou knihu. Myslím si, že publikace především
osloví nadšence a ty, kteří mají matematiku rádi a chtějí dále prohlubovat své
znalosti.
Nicméně, Excel 97 pro vědce a inženýry je celkově velmi zajímavá a dobře
zpracovaná kniha. V každém případě musím před tímto textem smeknout, neboť se
jedná o dílo, které má svoji (velkou) hodnotu a které rozhodně nelze vytvořit
během letních prázdnin.
(Urbánek T., Škárka J.: Excel 97 pro vědce a inženýry, Computer Press, Praha
1998, 450 stran, 330 Kč, doplněk 3,5" disketa)
9 0366 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.