Existuje ve světě Open Source produktů konkurence?

Má vůbec smysl hovořit o konkurenci na poli free softwaru? Není to podobný protimluv, jako když se někdy hovoří o trh...


Má vůbec smysl hovořit o konkurenci na poli free softwaru? Není to podobný
protimluv, jako když se někdy hovoří o trhu webových prohlížečů?
Jak je to v komerční sféře?
Konkurence je klíčovým pojmem v komerčním světě. Je totiž jedním z hlavních
podnětů při určování budoucího chování každého komerčního subjektu a také
jedním z hlavních faktorů ovlivňujících cenu komerčních produktů.
Když komerční subjekt nepociťuje tlak konkurence, chová se poměrně specifickým
způsobem, který nemá dobrý vliv na zákazníka (v ekonomické terminologii se
jedná o tzv. nedokonalou konkurenci, monopol, případně oligopol) cena většinou
neodpovídá kvalitě, je příliš vysoká apod. Když komerční subjekt tlak pociťuje,
musí do svých plánů tuto konkurenci promítnout.
Funguje tento faktor i ve světě Open Source? Může vůbec fungovat? To je otázka,
nad kterou se zatím příliš mnoho lidí nezamýšlelo. Zkusme to tedy my. Může
konkurence ve světě Open Source produktů ovlivňovat cenu? Jistě ano Open Source
produkty se jako každé jiné programové vybavení mohou prodávat a cena za prodej
(nebo za případné služby) je přímo ovlivňována konkurenčním prostředím. O tom
snad nebudeme ani pochybovat.
Konkurence mezi vývojáři?
Zatím jsme se zmínili pouze o lidech, kteří se prodejem Open Source softwaru a
řešení živí. Programátoři jsou na tom poněkud jinak. Svojí prací na takových
produktech se neživí, většinou mají jiné stálé zaměstnání a programují pouze
pro zábavu (ale najdou se i takoví, kteří programují pro peníze).
Někteří programátoři vyvíjejí Open Source software i z čistě pragmatických
důvodů. Na životopisu programátora se např. může velmi pěkně vyjímat fakt, že
pět let spravoval a dosud spravuje programový balík, který má více než sedm
miliónů uživatelů. Tento fakt může jistě ovlivnit budoucí finanční ohodnocení
daného programátora a jeho cenu na trhu práce. Někteří programátoři jsou
motivováni i ctižádostí; snaží se dokázat (buď sobě nebo svému okolí), že jsou
schopni vyvíjet software podobného typu.
Motivace je různorodá a vždy závisí na konkrétní osobě vývojáře. Funguje tedy
něco jako konkurence i v jejich vždy tak přátelském prostředí?
Bohužel, musím konstatovat, že podle mého názoru ano. Zce-la jasným důkazem je
nedávné vydání dvou námi běžně nazývaných "konkurenčních" grafických
uživatelských prostředí KDE (K Desktop Envinonment) (http://www.kde.org/) a
GNOME (http://www.gnome.org/).
Proč začínal minulý odstavec slovem "bohužel"? Myslím si totiž, že nechat se
konkurencí ovlivnit je v tomto případě špatné, neboť určitý produkt, ač může
být velmi kvalitně navržen (a např. GNOME opravdu je kvalitně navrženo), je
vypuštěn předčasně, a je to na jeho kvalitách vidět. Projekt si tak může z
dlouhodobého hlediska jedině ublížit tím, že jeho potenciální uživatelé budou
mít předsudky ovlivněné kvalitou předčasně vydané starší verze... A to je podle
mého názoru zbytečné.
Na druhou stranu konkurence je samozřejmě i další motivací pro rozšiřování
schopností programového vybavení a motorem vývoje.
Proč?
Co vede vývojáře free software, aby "podlehli" svodu konkurence a nechali se jí
ovlivnit? Tuto otázku necháme otevřenou, pokuste se na ni odpovědět sami.
Odpovědi se velmi liší a jsou zdrojem velmi častých slovních válek v mnoha
elektronických konferencích.
Každopádně, jak už byl řečeno, záleží také na tom, co vývojáře motivuje k
účasti v projektech Open Source.
9 1072 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.