Expandia Banka bude navyšovat kapitál

Na mimořádné valné hromadě Expandia Banky byl schválen návrh na zvýšení základního jmění a odsouhlaseno nové sl...


Na mimořádné valné hromadě Expandia Banky byl schválen návrh na zvýšení
základního jmění a odsouhlaseno nové složení dozorčí rady.
Jak oznámilo vedení Expandia Banky, byl na mimořádné valné hromadě, která se
konala 26. dubna 2000 v Praze, schválen návrh na zvýšení základního jmění o 15
milionů z původních 500,001 milionu na 515,001 milionu korun. Bude upsáno 150
000 akcií v hodnotě 100 korun na akcii ve stanoveném emisním kurzu 1 233,35 Kč
za každou akcii. Celkový emisní kurz tak dosáhne výše 185 002 500 Kč, což je
tedy částka, o kterou bude posílen kapitál banky.
Zároveň došlo ke změně složení dozorčí rady s tím, že nová dozorčí rada je
složena z 9 členů a novým předsedou se stal Petr Dvořák. Tímto aktem byl
završen vstup České pojišťovny jako strategického partnera Expandia Banky.
(dar)
0 1227 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.