Expandující české firmy

Po deseti letech na českém trhu IT zaznamenáváme změny. Ten se totiž po odtržení Slovenska zaplňuje ještě rychleji,...


Po deseti letech na českém trhu IT zaznamenáváme změny. Ten se totiž po
odtržení Slovenska zaplňuje ještě rychleji, není kam růst. Proto také firmy,
které chtějí přežít, musejí vymyslet něco nového. Zavedeným společnostem tím
vzniká nutnost buď expandovat ven, nebo svoji činnost už od počátku zaměřit na
globální trh.
Abychom tuto problematiku postihli v největší možné šíři, oslovili jsme firmy,
jež jsou vždy typické pro určitou oblast, od výroby softwaru až po distribuci
hardwaru. Toto Téma týdne si neklade za cíl nikoho povyšovat nebo ukázat úplný
přehled expandujících firem, ani neuvádíme ty neúspěšné (které jsou také
většinou neznámé). Také jsme oslovili více firem, než se jich v tomto tématu
objevuje. Některé však expandovat teprve zamýšlejí, některé se nám neozvaly. V
příkladech se objevují nejen internetové společnosti, ale i původní české
distribuční firmy. Jeden z příkladů má navíc poněkud pikantní příchuť, českou
společnost LLP se sídlem v Praze totiž založil a vlastní Angličan. Expanduje
přitom nejen na Balkán, troufá si na celý svět. Většina z došlých příspěvků má
také velmi podobné ladění nutnost prokázat životaschopnost vlastního
financování, klíčovým faktorem jsou zde pracovníci, nutnost důsledného řízení
poboček, důraz na co možná nejširší expanzi, ať už v Evropě, nebo v Americe.
Vzhledem k tomu může toto Téma týdne vyznít jako potvrzení o "správnosti
cesty", nebo ještě lépe, těm novým na jejich cestu posvítit, ukázat jim, že to
jde. Příklady jsou doplněny pohledem odborníka, který se v oblasti konzultací a
investic v IT pohybuje každý den.
1 0015 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.