Expandující vesmír

Společnost Manufacturers Services se sídlem v Condordu v Massachusetts, je firmou s ročním obratem 900 mil. dolarů, kter


Společnost Manufacturers Services se sídlem v Condordu v Massachusetts, je
firmou s ročním obratem 900 mil. dolarů, která vyrostla díky akvizicím v
Evropě, Asii a USA. Používá podnikový software společnosti Baan jako lepidlo,
které ji drží celou pohromadě.
"Lidé tradičně spoléhali na ERP při vykonávání svých základních činností," říká
John Walshe, viceprezident pro informační systémy. "Přejeme si, aby systém ERP
byl integrujícím činitelem ve společnosti." Společnost Manufacturers Services
poskytuje služby výrobcům elektroniky. Velký výrobce počítačů může prodat
systémy určené pro prodej v prodejnách velkému obchodníkovi zajišťujícímu
maloobchodní prodej, jenž má sídla v několika zemích. Výrobce pak uzavře
smlouvu s firmou Manufacturers Services, aby tyto systémy dodala zákazníkovi.
Její plán akvizic počítá s nákupem výrobních závodů od zákazníků a protože tyto
závody používají různé systémy a různá prostředí, John Walshe spoléhá na systém
BAAN, který jim má vtisknout "společnou řeč". "Cílem je zlepšit služby, a to
především svým zahraničním zákazníkům. Pokud mám ERP, mohu s vámi zacházet,
jako bychom byli v jedné společnosti, bez ohledu na to, kde působíte," říká
Walshe.
Využití ERP ze strany Manufacturers pro integraci společnosti je pouze jedním
z příkladů, jak svět ERP expanduje na mnoha úrovních. Tam, kde jednou
zautomatizoval lidské zdroje, účetnictví a výrobu, nyní usnadňuje rozhodování v
rámci řízení zákaznické podpory a dodavatelského řetězce. Uživatelské vize ERP
se postupně vyvíjejí od taktiky ke strategii a uživatelé již nejsou nuceni, aby
si vybírali mezi integrací a funkcí. S novými nadstavbovými komponentami mohou
mít vše v jednom.
Mezitím výrobci rozšiřují své cílové trhy, zaměřují se na menší společnosti a
spolupracují s nezávislými dodavateli softwaru, aby poskytli specializované,
integrované komponenty, které by doplnily jejich nabídku a rozšířily schopnosti
ERP.
Podle Johna Bermudeze, analytika společnosti AMR Research, bostonské
konzultační firmy, se objem současného trhu pohybuje kolem 14,8 mld. dolarů
ročně při přibližně 20% průniku. AMR očekává, že do roku 2002 tento trh vyletí
až na 52 mld. dolarů.
Externí zaměření
Podle Johna Walshe je prvořadým cílem ERP vytvořit ve společnosti jednotné
prostředí pro poskytování služeb zákazníkům na 3 kontinentech. Tento způsob
použití je stále obvyklejší. "Nedávno se začala věnovat větší pozornost straně
zákazníka a služeb," říká Bruce Bond, analytik společnosti GartnerGroup.
"Abyste mohli lépe předvídat, kdy budete skutečně schopni uskutečnit dodávku,
je třeba vědět, co je k dispozici, je nutné porozumět historii zákazníka,
potřebujete lepší informace o struktuře cen a nyní máte možnost se na to
podívat v produktu ERP."
Tento postupný vývoj je odrazem změny názorů amerických výkonných ředitelů,
říká Andrew Zoldan, ředitel odpovědný za dodavatelský řetězec ve společnosti
SAP America. Dnešní výkonní ředitelé mají oči otevřené a snaží se získat podíl
na trhu, jenž vyžaduje uspokojení zákaznické poptávky.
Výsledkem toho je, že producenti ERP se zabývají problémy, k nimž patří
zákaznická podpo-ra, automatizace prodeje, rozšířené plánování nebo podpora
rozhodování v rámci dodavatelského řetězce. "Řízení dodavatelského řetězce a
vztahů se zákazníky se stalo nejnovějším zaklínadlem," říká Bermudez. "Zahrnuje
to automatizaci odbytových kapacit, uživatelské podpory a služeb poskytovaných
v terénu. Patří sem dokonce i správa firemního Webu, která má díky sledování
vyhodnocování toho, o co je největší zájem, velký vliv na návštěvnost vašeho
Webu."
Současně s tím, jak se ERP zaměřuje na externí procesy, vyvíjejí se i
zákazníci. Firma Datex-Ohmeda zakoupila v roce 1990 od kalifornské společnosti
QAD systém MFG/PRO, aby nahradila mnoho zastaralých systémů náročných na
údržbu, umístěných v továrnách a distribučních centrech po celém světě.
"Začali jsme být chytřejšími, pokud jde o to, jak realizovat skutečné podnikové
aktivity," říká ředitel informatiky Tim Wing, "a tak se objednávka učiněná v
jedné zemi může dostat do továrny v jiné zemi a dodávka potom směřuje do další
země." MFG/PRO nyní podporuje interní procesy jako výrobu a financování, ale i
externí procesy, mezi něž patří např. odbyt, zpracování objednávek, distribuce,
služby poskytované v terénu, dodavatelský řetězec a řízení jakosti. Zaměření na
střední trhy
Před 20 měsíci zavedla společnost Atco Rubber Procucts, výrobce sídlící ve
státě Texas s ročním obratem 150 mil. dolarů, software ERP pro správu finačních
prostředků a distribuce zakoupený od firmy Platinum Technology. Normou pro
menší společnosti tehdy bylo spolupracovat s menšími dodavateli, a Paul Evans,
manažer informatiky a plánování, říká, že příliš neuvažoval o větších
partnerech, především proto, "že jsou mnohem dražší".
Avšak dnes může být Atco klidně zákazníkem SAPu, Baanu nebo PeopleSoftu. Velcí
dodavatelé se totiž přesouvají na střední a menší společnosti s ročními příjmy
nižšími než 250 mil. dolarů (v USA) a zmenšují kontrakty, aby své produkty
učinili dostupnějšími pro tyto zákazníky. "Byl jsem svědkem toho, jak Baan
sestoupil ke společnosti s ročními příjmy 15 mil. dolarů," říká Trisha Tubbs,
manažer konzultační firmy SoftResources LLC. "A společnost PeopleSoft ve
skutečnosti tvoří ceny podle příjmů zákazníků, aby se přiblížila menším
společnostem."
Pohled na webové stránky SAPu to jen potvrzuje. "Neexistuje velikost, jež by
definovala naše zákazníky," stojí na pruhu v záhlaví domovské stránky. Pod ním
následuje popis zákazníků pohybujících se v rozsahu 150 až 400 mil. dolarů.
Jeden dodavatel
V minulosti zkoušely velké společnosti integrovat ERP produkty od různých
dodavatelů. Některé společnosti se nejprve snažily zavést integrované finanční
systémy, protože v této oblasti existuje vyšší stupeň standardizace, než je
tomu u výroby. Později doplnily systémy pro podporu výroby. Jiné společnosti
vyrostly pomocí akvizice a sloučily ERP systémy dohromady. Dnes však existuje
silný trend spolupracovat pouze s jediným dodavatelem systémů ERP.
"Vidíme výraznou tendenci zvolit si pouze jednoho dodavatele ERP aplikací,"
souhlasí Byron Miller, viceprezident Giga Information Group. Orientace na
jediného dodavatele byla pro společnost Manufacturers Services velmi důležitá.
"Naší strategií bylo, mít jediný systém ERP pro celou společnost," říká Walshe.
V opačném případě bychom nezískali "společný pohled", nutný pro efektivní
služby zákazníkům.
Shoda leží mimo
Uživatelé si přejí mít primárního dodavatele ERP, ale méně ochotně akceptují
požadavek, aby jejich procesy byly ve shodě s modelem ERP. Když Andy Hafer,
vedoucí technologií v Hydro Agi North America v roce 1994 implementoval systém
SAP R/3, začal s dlouholetým zápasem o dosažení shody. "Bojovali jsme proti
integraci řešení SAPu, protože některé naše podnikové procesy s nimi nebyly ve
shodě," říká.
Pokusy změnit procesy Hydro Agri tak, aby zapadaly do formy SAPu, přinesly
tomuto floridskému výrobci zemědělských produktů s obratem 800 mil. dolarů
mnoho bolestí a menší zisky, říká Hafer. "Nakonec jsme si uvědomili, že SAP
nelze přizpůsobit každému jednotlivému případu," říká. Když naše procesy byly v
rozporu se SAPem, vybudovali jsme jiné rozhraní nebo jsme sestavili odlišný
balík.
Tento problém se den ode dne zmenšuje v důsledku prudkého rozvoje nadstaveb a
vertikálních modulů, které zaplňují mezery v případech, kdy některá odvětví
nebo společnosti mají procesy, jež neodpovídají společnému jmenovateli ERP.
"Existuje celý nový obor partnerů SAPu," říká Hafer. "Téměř pro cokoliv můžete
najít řešení. Chceme použít SAP jako infrastrukturu a připojit k němu další
doplňky."
Doplňky rozšiřují svět ERP rychleji, než by to velcí dodavatelé mohli dělat
sami. Charlie Lacefield, viceprezident pro informační technologie ve
společnosti Down Corning (společný podnik firem Dow Chemical a Corning), která
využívá systém SAP R/3, také uvažuje o nadstavbách pro správu podnikových
vztahů od firmy Siebel Systems.
"Jedná se o systémy pro podporu rozhodování," říká Lacefield. Jeden z nich
např. pomáhá managementu určit, zda se zaměřit na nové produkty či rozšířit
podnikatelskou činnost. K efektivnímu vedení společnosti je nutné využít jak
transakční, tak i analytické systémy.
Velkým problémem nadstaveb je rozsah, v jakém jsou předem integrovány s vaším
systémem ERP. Některé jsou dodávány v takové podobě, že většina integračních
prací je již hotova. Například SAP a Oracle mají partnerské programy, které
poskytují certifikované předběžně integrované nadstavby, říká Scott Lundstrom,
analytik společnosti AMR. Takové nadstavby se velmi snadno napojují.
Některé moduly jsou naopak opravdovými montovatelnými doplňky, které vyžadují
mnoho integrační práce. Podle toho, o jakou aplikaci jde, může jít o pěkně
těžký oříšek.
Dnešní systémy ERP
Jak bude vypadat budoucnost systémů ERP? Pravděpodobně budou mít jedinou kostru
s nadstavbovými komponentami od dodavatelů a jejich partnerů. Pozornost bude
věnovaná procesům, které nezapadají do obecného modelu. Zdůrazní se zaměření na
externí procesy, mezi něž patří např. zákaznická podpora a analytické procesy
typu podpory rozhodování. Dodavatelé se zaměří na menší společnosti.
Technologie, zákaznická obchodní strategie i marketing dodavatelů směřují k
jedinému cíli rozšířit prostor pro ERP. "Mandát, který výkonní ředitelé dávají
dodavatelům systémů ERP, se projevuje tím, že jsme k nim vázáni jako k jedinému
dodavateli," říká Bermudez. "Nyní chceme, aby udělali vše, co budeme
potřebovat."
8 2733 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.