Experti kriminálky jednali v Praze

V kriminalistických laboratořích se už dávno nezkoumají jen otisky prstů nebo vražedné zbraně stále rostoucí skupi...


V kriminalistických laboratořích se už dávno nezkoumají jen otisky prstů nebo
vražedné zbraně stále rostoucí skupinu znalecky zkoumaných předmětů tvoří
výpočetní a komunikační technika ve všech svých formách. Právě metody jejího
posuzování tvořily hlavní téma prvního mezinárodního setkání pracovních skupin,
věnujících se soudnímu zkoumání výpočetní techniky, které proběhlo začátkem
září v Praze.
Představitelé Evropské sítě soudních vědeckých institutů (European Network of
Forensic Science Institutes ENFSI) pověřila jednoho ze svých členů
Kriminalistický ústav Praha, aby uspořádal v Praze 1. setkání pracovních skupin
pro soudní zkoumání IT. Setkání se zúčastnilo 20 expertů z 12 renomovaných
výzkumných zařízení, reprezentujících 9 evropských zemí. Sjednocování a
standardizace pracovních postupů a mezinárodní certifikace jednotlivých
laboratoří to jsou podle zúčastněných expertů prostředky, vedoucí ke zvyšování
kvality práce expertizních laboratoří. Jde o to, aby důkazy, zjištěné v
jakékoliv kriminalistické nebo soudní laboratoři, byly akceptovatelné u
kteréhokoliv evropského soudu.
Zúčastnění odborníci opravdu měli o čem diskutovat, jelikož sortiment,
podrobovaný expertnímu zkoumání, neustále roste. Nejsou to jen počítače, ale i
palmtopy, databanky, mobilní telefony nebo platební karty, které jsou stále
častěji zneužívány k páchání nejrůznější trestné činnosti. Je potěšující, že
čeští kriminální experti, působící v tomto oboru, patří k evropské špičce. To
byl jeden z důvodů, proč se první setkání ENFSI uskutečnilo právě v Praze.(dar)
8 2155 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.