Expresní nabídka od IBM

Své portfolio Express rozšířila společnost IBM o e-mailový server Lotus Domino Messaging Express, který má středně v...


Své portfolio Express rozšířila společnost IBM o e-mailový server Lotus Domino
Messaging Express, který má středně velkým zákazníkům pomoci snižovat náklady a
složitost e-mailových serverů.
Produkt IBM Lotus Domino Messaging Express poskytuje středně velkým firmám
funkce e-mailu, skupinového plánování, diskusních fór a knihoven dokumentů za
nižší cenu.
Toho je dosaženo mimo jiné zjednodušením správy licencí a maximalizací
produktivity díky efektivnějšímu využívání hardwarových a síťových prostředků.
Jeho cena začíná na 49 eurech za uživatele (při přechodu z konkurenčního
e-mailového produktu).
Novinka také podporuje přístup z webového prohlížeče, dále z e-mailových
klientů založených na standardech POP3 a IMAP či z aplikací Lotus Notes nebo
Microsoft Outlook a k dispozici je pro operační systémy Linux, Windows a OS/400.
V portfoliu IBM Domino Express navazuje Messaging Express na již oznámené
produkty Collaboration Express a Utility Server Express.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.