Extranet ve službách SAP R/3

Digital (dnes už Compaq) představil v rámci konference Systémová integrace své řešení pro bezpečný přístup do vni...


Digital (dnes už Compaq) představil v rámci konference Systémová integrace své
řešení pro bezpečný přístup do vnitropodnikové sítě SAP R/3 přes Internet. Jako
zabezpečovací prvky jsou zde použity produkty AltaVista Tunnel a AltaVista
Firewall.
Extranet je dnes často používaným způsobem komunikace, zvláště v době, kdy
většina prvků výrobního nebo obchodního řetězce (firmy, jejich pobočky, sklady,
dodavatelé, partneři, odběratelé...) je připojena na Internet. V tomto případě
může přinést využití Internetu výraznou úsporu nákladů i vyšší flexibilitu
oproti využití privátních linek. Extranet může sloužit např. pro komunikaci
mezi centrálou a pobočkou firmy s cílem sdílení informačního systému nebo mezi
dodavatelem a odběratelem, kdy se zpřístupňuje jen objednávkový systém.
Systém SAP R/3 také stále rozšiřuje možnosti využití internetových technologií,
ale soustřeďuje se přitom na obchodní procesy a jejich podporu. Bezpečnostní
aspekty přitom přenechává na řešeních svých partnerů.
S využitím produktu AltaVista Tunell firmy Digital-Compaq je možné vytvořit
šifrovaný kanál mezi jednotlivcem a chráněnou sítí nebo mezi dvěma sítěmi. Před
zahájením spojení probíhá autentizace klíčem RSA o délce 1024 bitů a vlastní
komunikace je šifrovaná klíčem RC4 o délce 56 (v USA 128) bitů. Tunelové
spojení je plně transparentní pro libovolnou komunikační aplikaci včetně
klienta SAPGUI.
AltaVista Firewall zase zabezpečí systém R/3 před neautorizovaným přístupem
zvenčí. Oba produkty jsou dodávány na platformách Digital UNIX a Windows NT.
V současné době je toto řešení instalováno v budově Digitalu v Praze a umožňuje
přistupovat k instalovanému systému R/3 z libovolného místa připojeného na
Internet.
(ram)
8 1541 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.