Fakta a čísla ze světa ERP

Podnikové informační systémy jsou dnes ve světě známy pod názvem Enterprise Resource Planning (ERP) software, neboli a...


Podnikové informační systémy jsou dnes ve světě známy pod názvem Enterprise
Resource Planning (ERP) software, neboli aplikace pro plánování podnikových
zdrojů. Obecná definice ERP softwaru říká, že je to sada aplikací, které
automatizují finační a personální oblast a pomáhají podnikům s činnostmi, jako
je zpracování objednávek nebo plánování výroby.
Komponenty ERP systému
Základem ERP systému je transakční software, který řídí tok transakcí mezi
aplikacemi a obhospodařuje i další obecné funkce, jako bezpečnost a integritu
dat. Na transakční jádro jsou napojeny ostatní aplikace, jež pokrývají 4
základní oblasti finance, lidské zdroje (personalistika), výrobu a logistiku.
Nové oblasti, které dnes zajímají dodavatele ERP softwaru, jsou např. analýza
dat, řízení dodavatelských řetězců nebo aplikace front-office sloužící k
automatizaci prodejních a marketingových aktivit.
V oblasti financí se jedná o moduly pro vedení účetnictví, jako jsou např.
hlavní účetní kniha, fakturace, aktiva, správa pokladny nebo sledování nákladů.
Moduly pro personální agendu (human resources) zahrnují oblasti administrace
lidských zdrojů, mzdy nebo samoobslužný systém, kdy pracovníci mohou podle
potřeby měnit své osobní informace.
Oblast výroby a logistiky, která bývá ve světě ERP spojována v jeden celek,
obsahuje aplikace pro plánování výroby, příjem objednávek a doručení produktů
zákazníkovi. Nejčastějšími moduly jsou zmiňované plánování výroby, správa
materiálových zdrojů, zpracování objednávek, řízení skladu, přepravy, řízení
projektů nebo zákaznické služby.
Světový trh ERP
Pro dokreslení celkové situace na trhu ERP aplikací jsme se rozhodli zařadit
několik průzkumů, které v této oblasti provedly renomované analytické firmy
IDC, AMR Research a Gartner Group. Některá čísla už jsme v minulosti uveřejnili
a zde jsou zařazena pro úplnost materiálu.
Podle průzkumu společnosti AMR Research poroste globální trh aplikací ERP v
nejbližších letech o 37 % ročně. Přitom obrat dodavatelů podnikových aplikací
dosáhl za rok 1998 přibližně 14,8 mld. dolarů a v roce 2002 se má vyšplhat až
na 52 mld. dolarů.
Tento růst je podle AMR způsoben 3 hlavními faktory rozšiřováním funkčnosti
stávajících programových balíků, pronikáním ERP aplikací do nových oblastí
využití a prodejem dalších licencí stávajícím zákazníkům. Producenti ERP
aplikací, jako Baan, J. D. Edwards, Oracle, PeopleSoft nebo SAP, rozšiřují
základní funkčnost svých balíků o nové moduly pro řízení zásobovacích řetězců,
automatizaci prodeje nebo řízení podpory zákazníků.
Současně se použití těchto aplikací rozšiřuje do dalších oblastí např. do
maloobchodního prodeje, distribučních společností, veřejného sektoru nebo
zdravotnických organizací. Právě zde je nejvíce firem, které se chystají v
nejbližších letech zakoupit aplikace ERP, (často poprvé).
Současným trendem je i vývoj speciálních branžových řešení např. SAP dodává svá
řešení do 15 odvětví. Kvůli zachování růstu budou chtít dodavatelé zvýšit
procento osob, které ve firmách využívají aplikace ERP, z dnešních 10-20 % na
40-60 %.
Všechny tyto skutečnosti znamenají pro dodavatele ERP aplikací doslova zlatý
důl. Největší producenti Baan, J.D. Edwards, Oracle, PeopleSoft a SAP produkují
společně 64 % obratu celého trhu ERP.
Klíčoví hráči
Jak jsou na tom jednotliví dodavatelé? Podle prvních předběžných výsledků,
které uveřejnila AMR Research, se v roce 1998 na prvním místě opět umístil
německý SAP s velkým odstupem před druhým Oraclem.
Dále se umístily podle pořadí PeopleSoft, J.D. Edwards, Baan, JBA, SSA,
Intentia a QAD. SAP dosáhl obratu 4,74 mld. dolarů a jeho největší konkurent a
zároveň partner (v oblasti databází) Oracle 1,8 mld. dolarů. Třetí PeopleSoft,
který dominuje v oblasti personalistiky, dosáhl obratu 1,38 miliard, zatímco
J.D. Edwards a nizozemský Baan se pohybují těsně pod hranicí 1 mld. dolarů.
Za "velkou pětkou" následuje britská společnost JBA, jež dosáhla obratu 480
mil. dolarů oproti loňským 350 milionům a posunula se tím na 6. pozici. JBA se
zaměřuje na střední trh a dominuje především v oděvním a obuvnickém průmyslu.
Dobrou pozici má i v nápojářském a potravinářském průmyslu.
Firma SSA, která sídlí v Chicagu, prodává svoje aplikace v 91 zemích světa,
avšak téměř výhradně průmyslovým podnikům. Naproti tomu švédská Intentia má
silnou pozici na evropském trhu, nejvíce potom v severských zemích. Americký
dodavatel společnost QAD přitahuje pozornost osobou své prezidentky Pamely
Lopkerové, která spolu se svým manželem vlastní 2/3 společnosti specializované
na vývoj a dodávky ERP aplikací pro výrobní sektor.
Český trh ERP
Podle zatím posledních průzkumů společnosti IDC se za rok 1997 na prvním místě
umístil opět SAP, a to s podílem 45,1 % oproti 37,7 % v roce 1996. IDC bohužel
uvolnila pouze čísla některých společností s tím, že ostatní se pohybují pod
hranicí 4 %.
Český trh je v oblasti ERP v trochu zvláštní situaci, protože někteří velcí
světoví konkurenti SAPu, jako PeopleSoft nebo J. D. Edwards, jsou zde
zastoupeni pouze prostřednictvím partnerů. Trochu lépe je na tom Baan, ale i
ten zahájil aktivity vedoucí k oficiálnímu vstupu na trh teprve koncem minulého
roku.
Překvapením oproti poslednímu průzkumu je pokles Oraclu, který z 9% podílu
klesl pod úroveň zveřejněných výsledků. Mírný pokles zaznamenaly také BAAN a
GEAC (SmartStream, dodává AGC), naproti tomu si polepšila QAD (MFG-PRO, dodává
Minerva). Mezi další významné dodavatele ERP aplikací na českém trhu patří
Intentia, JBA, Lawson Software (dodává FastCom), SSA nebo česká Diatryma či
OR-CZ.
Lídr českého trhu, firma SAP, v roce 1997 získala 27 nových zákazníků a její
obrat se vyšplhal na 662 milionů korun. Mezi její zákazníky patří velké
společnosti jako SPT TELECOM, Škoda Mladá Boleslav, OKD, Léčiva, Unipetrol,
Radiomobil a další.
Bez konzultantů to nejde
V oblasti podnikových informačních systémů je, kromě kvalitního softwaru,
strategickou devizou dostatečný počet kvalitních konzultantů. Protože teprve
správné nasazení systému přináší očekávané ekonomické efekty, věnují dodavatelé
IS a implementační firmy této oblasti značnou pozornost.
Jak vyplývá z průzkumu společnosti Gartner Group provedeného v USA, nejvíce
konzultantů má podle očekávání SAP a rovněž další čísla v podstatě dokreslují
postavení jednotlivých firem na trhu ERP aplikací.
V dnešní době, kdy se dodavatelé začínají zaměřovat na branžo-vá řešení, jsou
stále více vyžadovány znalosti konzultantů v konkrétním oboru. Už nestačí
ovládat jen možnosti softwaru a implementační techniky, ale je nutné mít
podrobný přehled o specifikách oblasti, ve které zákazník působí.
Proto je velmi častým jevem, že implementační firmy po ukončení projektu
zaměstnávají bývalé pracovníky IT z řad odběratele, kteří mají jednak
zkušenosti z dané branže, a jednak získali znalosti z implementace informačního
systému. Přetáhnout takového odborníka na svou stranu nebývá až tak velký
problém, protože plat kvalifikovaného konzultanta vysoce převyšuje plat správce
sítě či jiného zaměstnance IT u podniku.
Firmy se tomu samozřejmě brání, a proto už dnes není výjimkou, když se ve
smlouvě na dodávku IS objeví klauzule zakazující přetahovat zaměstnance
odběratele dodavatelskou firmou.
9 0128 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.