FaxChange 3.0 zjednoduší faxování

FaxChange je výkonný faxový server české provenience integrovaný do prostředí elektronické pošty Microsoft Exchange ...


FaxChange je výkonný faxový server české provenience integrovaný do prostředí
elektronické pošty Microsoft Exchange Server. Nyní se na náš trh dostává již
třetí verze tohoto produktu. Při jeho vývoji usilovala firma DATASYS o
vytvoření flexibilního systému, který by šetřil náklady na faxování, zajišťoval
bezpečnost informací a usnadnil práci administrátorům. Nasazení FaxChange je
snadné, neboť tento produkt nevyžaduje instalaci žádného klientského rozšíření
a po instalaci serveru je okamžitě možné začít faxovat.
O výhodách počítačového odesílání faxů oproti klasickým faxovým přístrojům už
toho bylo napsáno mnoho. Softwarová řešení, zabývající se touto problematikou,
jsou pochopitelně různá a FaxChange firmy DATASYS patří k nejkomplexnějším.
Díky přímé integraci FaxChange s poštovním serverem Microsoft Exchange je možné
používat pro odesílání a příjem faxů již existující poštovní klienty. Není tedy
nutné instalovat žádné speciální klientské rozšíření.
Minimalizaci nákladů na faxování řeší tento produkt prostřednictvím funkce
ADS-Scheduling, která umožňuje nakonfigurovat FaxChange tak, aby automaticky
zvolil optimální dobu odeslání vzhledem k výši telefonních poplatků a
důležitosti faxu. Pro velké organizace s více pobočkami propojenými počítačovou
sítí může být zajímavá utilita FaxRouter, umožňující směrovat faxy přes síť k
odeslání z místa, které je z hlediska poplatků za faxování výhodnější.
Přijaté faxy umí FaxChange několika způsoby předávat přímo k uživatelům.
Nejlepší možností je směrování podle PABX/ /DTMF, kdy má každý uživatel
přiděleno virtuální faxové číslo, podle něhož jsou faxy směrovány do konkrétní
poštovní schránky. Tato varianta ovšem vyžaduje spolupráci pobočkové ústředny.
FaxChange podporuje archivaci přijatých faxů v databázích Microsoft Access,
Microsoft SQL Server a FoxPro.
Nová verze FaxChange 3.0 přináší oproti verzi 2.0 řadu vylepšení, mezi něž
patří zcela nový
instalační program s několika
volbami instalace. Nejjednodušší instalace dovolí uživateli s minimem
zkušeností nainstalovat server po zodpovězení několika základních otázek.
Pokročilá instalace umožní zkušeným odborníkům rozložit FaxChange na více
počítačů pro dosažení vysokého výkonu.
FaxChange 3.0 podporuje Microsoft Exchange server 5.0 a faxovat je nyní možné i
z 16bitových Windows. Součástí produktu je také vlastní editor titulních stran
faxů. Nově jsou podporovány faxové karty typu CLASS 2.0.
Na FaxChange je kromě funkčních vlastností sympatické to, že se jedná o původní
český software. Doposud bylo podle Miroslava Semráda z firmy DATASYS prodáno
přes 40 000 uživatelských licencí tohoto produktu a firma jej hodlá šířit i na
zahraničních trzích. V současné době je FaxChange k dispozici v české,
slovenské, anglické, německé, polské, francouzské a maďarské verzi.
(Maf)
8 0558 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.