Faxy nezemřely ale zlevnily

Faxování prostřednictvím Internetu Ve velkých firmách jde na vrub posílání faxů přes 40 % nákladů za telefon. Při...


Faxování prostřednictvím Internetu
Ve velkých firmách jde na vrub posílání faxů přes 40 % nákladů za telefon. Při
přenosu faxu po sítích na bázi IP lze ale dosáhnout velkých úspor.
IP faxování funguje metodou "ulož-a-pošli" (store-and-forward). Na faxový
server přijdou kompletní dokumenty z jednotlivých stanic v jejich grafické
podobě, server je zformátuje a odešle po síti IP jako e-mail. Vzdálený faxový
server tento soubor obdrží a odešle ho po místní telefonní síti na vzdálený
faxový přístroj. Tím se eliminují telefonní poplatky za meziměstská nebo
mezistátní spojení.
Není velké překvapení, že samotné podniky i různí poskytovatelé služeb by
výhody této úsporné metody rádi využili. Posílání faxu po IP sítích ale není
tak úplně bezproblémové, jak by se zdálo.
Aby fungovalo opravdu efektivně, musí být faxové servery na straně odesílatele
i příjemce od jedné firmy a musí být účastníky jedné sítě. Provideři a
dodavatelé faxových serverů implementovali různé proprietární metody směrování
faxových souborů, které brání vzájemné spolupráci na obou stranách a nakonec
uživateli zvyšují telefonní účty.
Lékem je norma
Lékem na tyto problémy je norma T.37 (full-mode) vypracovaná ITU (International
Telecommunications Union) pro faxovou komunikaci typu "store-and-forward".
Opírá se o dokument RFC 2305 vydaný IETF (Internet Engineering Task Force),
který stanovuje specifikace IP faxových protokolů, a RFC 2301, definujícího
standardní formáty příslušných souborů. Výsledkem je, že jak IETF, tak ITU
dospěly ke společné definici pro internetové faxování "extended/full-mode".
Norma T.37 využívá k odeslání faxu adresování SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol). Poskytuje standardizované prostředky pro integraci do e-mailových
softwarů a umožňuje s různorodým vybavením a sítěmi na straně podniků či
providerů faxových služeb poskytnout lokálnímu faxovému serveru univerzální
dostupnost i dosažitelnost.
V první etapě nenabízela norma T.37 v podobě "simple mode" žádné dorozumívání
mezi faxovými servery, takže jediným společným jmenovatelem byla komprese
obrazu a rozměry stránky. V tomto módu neumožňoval IP fax ani potvrzení o
řádném příjmu.
Norma T.37 "full-mode" vydaná v září loňského roku již umožňuje vzájemné
dorozumívání obou stran, potvrzení o přijetí faxu a podporu šesti dalších
formátů TIFF (Tag Image File Format). Tyto nové formáty umožňují zasílat
komprimované faxové soubory a barevné faxové zprávy.
Faxy nezemřely
Jedním z důvodů, proč se faxování stále rozšiřuje i přes posílání e-mailů, je
to, že je celkem oprávněně pokládáno za metodu s vyšší spolehlivostí a
vypovídací schopností dokumentu pro určité mimořádně důležité případy
obchodního styku. Aby bylo úspěšné, musí internetové faxování poskytnout
spolehlivost a efektivnost na stejné nebo vyšší úrovni než tradiční telefonické
faxování. Umožněním potvrzení o příjmu vyplývajícím z T.37 stouplo internetové
faxování na úroveň, kterou uživatelé očekávali.
Poslední kritický krok k úspěšnému doručení internetového faxu od uživatele A k
uživateli B je vlastní přenos dokumentu. Přenos závisí na robustnosti všech
složek sítě. Faxový standard T.30 vydaný Enterprise Computer Telephony Forum
takový protokol pro řízení přenosu obrazu faxového dokumentu poskytuje.
0 0065 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.