Fibex si ostudu neudělal

Začátkem května proběhl na brněnském výstavišti 7. ročník mezinárodního finančního a investičního veletrhu Fib...


Začátkem května proběhl na brněnském výstavišti 7. ročník mezinárodního
finančního a investičního veletrhu Fibex. Byl to odborný veletrh určený pro
odbornou veřejnost, který kromě rozsáhlého doprovodného programu a
všudypřítomného nástupu elektronického bankovnictví charakterizovala také
neúčast některých velkých peněžních ústavů, jako např. Komerční banky a České
spořitelny. Všechna čísla veletrhu jsou sečtena a podtržena jak tedy letos
Fibex dopadl?
Veletrhu se zúčastnilo celkem 266 firem z 12 zemí, z toho 187 přímých
vystavovatelů. Zahraničních firem bylo 68 a zastupovaly 10 evropských zemí,
Japonsko a USA. Čistá výstavní plocha činila 7 962 m2. Veletrhu se zúčastnilo
11 953 platících návštěvníků a 2 391 novinářů. Reprezentovali 10 evropských
zemí, Kanadu,
Čínu, Saudskou Arábii, Rusko a USA.
Společnosti, zastoupené na
veletrhu, reprezentovaly široké spektrum služeb vystavovaly zde banky,
pojišťovny, společnosti aktivní na kapitálovém trhu, konzultační firmy, firmy
zajišťující zpracování účetnictví a daní, auditorské společnosti a firmy
nabízející finanční a leasingové služby. Stranou nezůstaly společnosti z
oblasti IT, nabízející bankám nejrůznější software a hardware. Pokud jde o
technickou stránku prezentovaných služeb, byla na Fibexu prezentována bankovní
a směnárenská technika, potrubní pošta, nábytek a kancelářská technika.
Připomněly se i tiskárny, mincovny a vydavatelé odborné literatury.
Organizátoři veletrhu se snažili zjistit i míru spokojenosti všech
zúčastněných. Vystavovatelé byli vesměs s výsledky veletrhu spokojeni 29 % z
nich je rozhodně přesvědčeno, že dosáhlo vytčeného cíle, 49 % v to doufá. Pokud
jde o výsledky uskutečněných obchodních jednání, potom je velmi spokojeno 14 %
firem a víceméně spokojeno dalších 59 % vystavovatelů. Návštěvníky veletrh
uspokojil ještě lépe 35 % bylo velmi spokojeno a dalších 47 % bylo přesvědčeno,
že to nebylo špatné.
Největší pozornosti návštěv-níků se těšily expozice bank (17,1 %) a
softwarových firem (12,5 %). Zajímavá byla i profesní struktura návštěvníků
největší podíl měli jednoznačně představitelé bankovnictví (33,9 %), finanční
služby reprezentovalo 15,3 % zúčastněných, a 3. největší skupinu návštěvníků
tvořili poněkud překvapivě odborníci na výpočetní techniku. Vezmeme-li v úvahu
strukturu návštěvníků z hlediska pracovního postavení, tak zde byl nemalý počet
ředitelů (17,5 %) a jejich zástupců (8,7 %). Hlavní skupinu však tvořili
specialisté (28,3 %) a vedoucí pracovníci (24,9 %).
Největším doprovodným projektem v historii Fibexu se stalo letošní Investorské
centrum, jež nabídlo 1 715 účastníkům 45 témat k diskusi. Manažerského fóra na
téma "Bankovní a finanční sektor jako základní předpoklad podnikání" se
zúčastnilo 300 posluchačů, specializované semináře navštívilo 842 účastníků a
ve Finanční a bankovní škole zasedlo 1500 studentů.
Podle vyjádření Tomáše Ježka, člena Presidia Komise pro cenné papíry, byl
letošní ročník Fibexu poznamenán ekonomickým vývojem České republiky. Díky tomu
se těžiště veletrhu, kterým bylo tradičně bankovnictví, přesunulo do oblasti
investičních příležitostí. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že veletrh přispěl ke
zvýšení důvěry v český kapitálový trh.
(dar)
8 1600 / darnZačátkem května proběhl na brněnském výstavišti 7. ročník
mezinárodního finančního a investičního veletrhu Fibex. Byl to odborný veletrh
určený pro odbornou veřejnost, který kromě rozsáhlého doprovodného programu a
všudypřítomného nástupu elektronického bankovnictví charakterizovala také
neúčast některých velkých peněžních ústavů, jako např. Komerční banky a České
spořitelny. Všechna čísla veletrhu jsou sečtena a podtržena jak tedy letos
Fibex dopadl?
Veletrhu se zúčastnilo celkem 266 firem z 12 zemí, z toho 187 přímých
vystavovatelů. Zahraničních firem bylo 68 a zastupovaly 10 evropských zemí,
Japonsko a USA. Čistá výstavní plocha činila 7 962 m2. Veletrhu se zúčastnilo
11 953 platících návštěvníků a 2 391 novinářů. Reprezentovali 10 evropských
zemí, Kanadu,
Čínu, Saudskou Arábii, Rusko a USA.
Společnosti, zastoupené na
veletrhu, reprezentovaly široké spektrum služeb vystavovaly zde banky,
pojišťovny, společnosti aktivní na kapitálovém trhu, konzultační firmy, firmy
zajišťující zpracování účetnictví a daní, auditorské společnosti a firmy
nabízející finanční a leasingové služby. Stranou nezůstaly společnosti z
oblasti IT, nabízející bankám nejrůznější software a hardware. Pokud jde o
technickou stránku prezentovaných služeb, byla na Fibexu prezentována bankovní
a směnárenská technika, potrubní pošta, nábytek a kancelářská technika.
Připomněly se i tiskárny, mincovny a vydavatelé odborné literatury.
Organizátoři veletrhu se snažili zjistit i míru spokojenosti všech
zúčastněných. Vystavovatelé byli vesměs s výsledky veletrhu spokojeni 29 % z
nich je rozhodně přesvědčeno, že dosáhlo vytčeného cíle, 49 % v to doufá. Pokud
jde o výsledky uskutečněných obchodních jednání, potom je velmi spokojeno 14 %
firem a víceméně spokojeno dalších 59 % vystavovatelů. Návštěvníky veletrh
uspokojil ještě lépe 35 % bylo velmi spokojeno a dalších 47 % bylo přesvědčeno,
že to nebylo špatné.
Největší pozornosti návštěv-níků se těšily expozice bank (17,1 %) a
softwarových firem (12,5 %). Zajímavá byla i profesní struktura návštěvníků
největší podíl měli jednoznačně představitelé bankovnictví (33,9 %), finanční
služby reprezentovalo 15,3 % zúčastněných, a 3. největší skupinu návštěvníků
tvořili poněkud překvapivě odborníci na výpočetní techniku. Vezmeme-li v úvahu
strukturu návštěvníků z hlediska pracovního postavení, tak zde byl nemalý počet
ředitelů (17,5 %) a jejich zástupců (8,7 %). Hlavní skupinu však tvořili
specialisté (28,3 %) a vedoucí pracovníci (24,9 %).
Největším doprovodným projektem v historii Fibexu se stalo letošní Investorské
centrum, jež nabídlo 1 715 účastníkům 45 témat k diskusi. Manažerského fóra na
téma "Bankovní a finanční sektor jako základní předpoklad podnikání" se
zúčastnilo 300 posluchačů, specializované semináře navštívilo 842 účastníků a
ve Finanční a bankovní škole zasedlo 1500 studentů.
Podle vyjádření Tomáše Ježka, člena Presidia Komise pro cenné papíry, byl
letošní ročník Fibexu poznamenán ekonomickým vývojem České republiky. Díky tomu
se těžiště veletrhu, kterým bylo tradičně bankovnictví, přesunulo do oblasti
investičních příležitostí. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že veletrh přispěl ke
zvýšení důvěry v český kapitálový trh.
(dar)
8 1600 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.