FileMaker Pro 4.0: s databází na Web

Relační databáze FileMaker Pro získala značnou popularitu nejprve ve světě MacOS, polovinu jejích dnešních přízniv...


Relační databáze FileMaker Pro získala značnou popularitu nejprve ve světě
MacOS, polovinu jejích dnešních příznivců již ale tvoří uživatelé Windows.
Právě rostoucí zájem o toto snadno ovladatelné relační databázové prostředí ve
světě Windows vedl k přejmenování původního výrobce, firmy Claris Corporation,
na společnost FileMaker Inc., zabývající se výhradně vývojem FileMakeru Pro.
Zatím poslední verze FileMaker Pro 4.0 byla ale ještě uvedena Clarisem a kromě
řady drobných vylepšení přinesla také možnost přímého napojení databáze na Web.
Databáze
FileMaker Pro 4.0 je plně relační databáze, kde jsou záznamy organizovány do
tabulek, které lze navzájem spojovat přes společné položky. K dispozici jsou
tradiční typy položek jako je text, číslo, datum a čas a položky sloužící pro
výpočty v databázi (jejich hodnota se vypočte z hodnot dalších položek).
Zajímavý je nový typ položky Container, který umožňuje v databázi uchovávat
obrázky, filmy a zvuky. Navrhovat databáze multimediálních dat je potom hračka.
Po navržení struktury databáze, kterou lze kdykoliv později měnit, nastává
další fáze vývoje databázového produktu a tou je návrh formulářů pro zadávání a
úpravy záznamů. Formuláře se vytvářejí v modu Layout, kde je k dispozici řada
kreslicích nástrojů a samozřejmě také nástroj pro vkládání položek záznamu.
Celkově se toto prostředí nápadně podobá dalšímu produktu firmy Claris, totiž
ClarisWorks. Novinkou Layout modu ve FileMakeru Pro 4.0 je možnost rotovat
objekty formuláře po 90? přírůstcích.
Další trojice módů již slouží pro vlastní práci s databází. V modu Browse lze
prohlížet záznamy databáze, upravovat hodnoty jejich políček a záznamy přidávat
nebo ubírat. Pro zobrazení lze zvolit libovolný z připravených formulářů a
záznamy lze zobrazovat buď jednotlivě, nebo formou tabulky (přirozeně je lze
také třídit podle zvoleného kritéria).
Mod Find se vzhledem příliš neliší od Browse, protože se zde opět zobrazuje
jeden z připravených formulářů. Do jeho políček se ale tentokrát vyplňují
hodnoty, sloužící pro vyhledání odpovídajících záznamů v databázi. Tomuto
způsobu vyhledávání se říká dotaz pomocí příkladu a v uživatelsky orientovaných
databázích je velice oblíbený. Novinkou verze 4.0 je možnost vyhledávat záznamy
podle přesně zadané hodnoty.
Poslední z modů, Preview, umožňuje zobrazit náhled na formulář před jeho
vytištěním.
Skriptování
Práce s databází popsaná v předchozích odstavcích bude mnoha uživatelům stačit,
pro náročnější uživatele je k dispozici vestavěný skriptovací jazyk, který
možnosti databáze dále rozšiřuje. Ve vestavěném ScriptMakeru lze jednotlivé
příkazy skládat do jednoduchých programů, skriptů, které lze potom spouštět
stisknutím tlačítka přidaného do formuláře nebo přímo z hlavní nabídky. Použití
skriptů tak může dále usnadnit práci se záznamy databáze.
V síti
FileMaker Pro 4.0 standardně obsahuje podporu pro práci v heterogenním síťovém
prostředí (protokoly AppleTalk, IPX a TCP/IP), kdy lze ke stejné databázi
přistupovat z více počítačů.
Z uživatelského hlediska je vše nesmírně jednoduché. Uživatel, který databázi
otevře (lokálně nebo přes sdílení souborů) jako první, se stává hostitelem.
Uživatelé z dalších počítačů, tzv. hosté, se potom mohou na tuto sdílenou
databázi připojit při otevírání databáze, kdy je jim nabídnut seznam
hostitelských databází v lokální síti (do jiných sítí se lze připojit zadáním
IP adresy). Sdílení databází je zcela nezávislé na sdílení souborů a k databázi
otevřené třeba v prostředí Windows NT mohou bez problémů přistupovat i
uživatelé pracující v MacOS a naopak.
Pokud nepostačuje tento jednoduchý přístup a je nutná větší kontrola nad
sdílením databází, je k dispozici samostatná aplikace FileMaker Pro Server
sloužící jako hostitel. Z pohledu hostů se ale způsob připojení na sdílenou
databázi nemění.
Na Webu
Předchozí verze FileMakeru Pro umožňovala připojení na Web přes zásuvné moduly
třetích výrobců, verze 4.0 již má spojení s Webem integrováno. Stará se o ně
nový modul s názvem Web Companion, který je asi největší novinkou této verze
FileMakeru Pro.
Aktivováním Web Companion se z FileMakeru Pro stává webový server umožňující
pracovat s databází prostřednictvím webových prohlížečů bez nutnosti
programovat CGI skripty. Práce s databází přes Web je zcela plnohodnotná, lze
zobrazit obsah databáze formou tabulky i jako jednotlivé záznamy a záznamy lze
přidávat, opravovat, mazat i vyhledávat.
Uživatelé mohou databázi připojit na Web dvěma způsoby. Instant Web Publishing
poskytuje automatické generování veškerých webových stránek a umožňuje tak
převést databázi na Web během několika vteřin. Protože o tvorbu stránek se
stará FileMaker Pro sám, není možné nijak zasahovat do jejich vzhledu (navíc
stránky nelze generovat česky).
Custom Web Publishing naopak dává uživatelům při návrhu webových stránek plnou
svobodu. Kromě klasických HTML stránek je možné vytvářet i dynamické stránky v
jazyce Claris Dynamic Markup Language (CDML), což je rozšíření HTML o akce nad
databází. Rozšířené příkazy CDML jsou zpracovány webovým serverem a stránka,
která jde do webového prohlížeče, již obsahuje pouze HTML, a tedy pro její
zobrazení lze použít běžný webový prohlížeč bez speciálních zásuvných modulů.
Ještě něco
FileMaker Pro 4.0 přináší řadu dalších, možná o něco méně viditelných
vylepšení. Souvislost s Internetem mají například nové příkazy umožňující přímo
z prostředí databáze odeslat e-mail nebo otevřít webovou stránku v externím
prohlížeči. Databázi je také možné exportovat jako HTML tabulku a naopak
FileMaker Pro 4.0 umí automaticky převést tabulku z Excelu na databázi. Také v
uživatelském rozhraní došlo k několika změnám odrážejícím přání zákazníků.
Jména několika posledních otevřených databází jsou například dostupná v nabídce
File, odkud je lze ihned otevřít.
Použití
FileMaker Pro lze charakterizovat jako databázi pro ostatní z nás. Zatímco
klasické databázové produkty vyžadují speciální znalosti, FileMaker Pro je
určen třídě uživatelů, o které se nestará databázový specialista. Databáze zde
může ve snadno pochopitelném prostředí navrhovat snad každý, navíc nejste
ochuzeni o pokročilejší prvky, jako je práce v síťovém prostředí a nyní dokonce
přímé propojení na Web.
Konkrétní uplatnění nalezne FileMaker Pro v domácnostech a menších kancelářích.
Velkou popularitu sklízí také ve školství a rozšiřuje se i do korporací, kde
nemají vlastní informační systém. Důležitá je při tom jeho platformní
nezávislost a schopnost pracovat v heterogenním síťovém prostředí složeném z
Maců a PC s Windows.
8 1039 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.