FINEX 98 zaujal každého, kto "privoňal"

Dlhé rady záujemcov o nákup lístka na tohtoročný FINEX charakterizovali tento, v poradí už 6. medzinárodný veítrh f...


Dlhé rady záujemcov o nákup lístka na tohtoročný FINEX charakterizovali tento,
v poradí už 6. medzinárodný veítrh finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva v
Banskej Bystrici v dňoch 21.-24. 9. 1998.
Vyše 250 vystavovateíov z 5 krajín v 4 pavilónoch potvrdilo, že FINEX je najmä
prestížne podujatie, ktorého odborná hodnota z roka na rok rastie. Nemožno
povedať, že sa na veítrhu prestavili firmy len zo sveta financií.
Vystavovatelia zo sveta počítačov a Internetu dominovali v pavilóne D 3. A bolo
sa na čo pozerať. Asi najväčší úspech príp. potlesk zožali Slovenské
telekomunikácie, pričom im konkuroval EuroTel i Alcatel, so svojimi prezentácia-
mi. Tento monopolný gigant zároveň prestavil novú službu nazývanú "euroISDN".
Reč bola taktiež o RDS, rádiovom dátovom prenose, predstavujúcom jednosmerný
tok informácií na VKV vlnách a o jeho využití v našom pretechnizovanom svete.
Zaujímavosťou boli aj Firemné stránky spoločnosti Kochman Informations Systems,
ktoré sú obdobou Zlatých stránok, ale v satelitnom internetovom podaní
(firemne.stranky.sk), pričom základná registrácia vašej firmy je zadarmo.
Množstvo poskytovateíov pripojenia na Internet (napr. NeTLAB s akciou modem
zadarmo, ISTERNET, ktorý pracuje na pripojení sa k správam CNN a to formou
headlinov, t.j. krátkych správ z domova) otvorilo oči doslova všetkým, ktorí
doteraz o Internete nepočuli.
Taktiež pojem elektronické bankovníctvo nedalo niektorým spávať. Kreditné
karty, elektronické peňaženky, home banking, phone banking, Internet banking,
GSM banking a mobil banking boli slová, ktoré v množstve prípadov vyvolávali
údiv i obdiv. Toto všetko dokázali dopodrob-na vysvetliť vystavovatelia veíkej
časti zástupcov bánk a ich softwaroví dodávatelia.
Nezanedbateínou súčasťou FINEXu bola konferencia NETWORK FORUM (21. 22. 9.),
venovaná informačným technológiám, sieťam a komunikácii, vedená v dvoch
jazykoch (slovensky a anglicky) so simultánnym prekladom. Účastnícky poplatok
síce nepatril k najlacnejším, no odbornú časť návštevníkov i vystavovateíov
určite potešil.
(ist)
8 2255 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.