Firemní nákupní karty významně snižují náklady

Chcete platit kartou, nebo v hotovosti? Od jisté doby tato možnost výběru přestává být doménou lidí nakupujících v...


Chcete platit kartou, nebo v hotovosti? Od jisté doby tato možnost výběru
přestává být doménou lidí nakupujících v supermarketu. Tahle otázka totiž
charakterizuje jistý druh dilematu společností, které usilují o snížení
provozních nákladů a vylepšení svých provozních procedur.
Společnosti nyní stále více využívají možnosti použití nákupních karet při
realizaci nákupů a jiných relativně pracných úkonů při mezi-firemním styku.
Jedno jediné energické protažení karty čtecím zařízením dokáže eliminovat
spoustu papírování, které při konvenčním nákupu představuje vyplňování
objednávek a zpracovávání následně přicházejících faktur celým štábem k tomu
účelu pověřených pracovníků.
Podle průzkumu, který prováděla pro firmu Visa USA společnost Deloitte & Touche
Consulting, 18 nadnárodních společností dokázalo snížit své náklady na
zpracování faktur o velmi významných 73 procent poté, co zavedly do praxe
používání firemních nákupních karet.
Příklad společnosti Monsanto
Uvažme například takovou firmu, jako je agrochemický gigant ze St. Louis,
společnost Monsanto. Tato firma nyní snižuje své provozní náklady rychleji než
stačí prodávat své sójové boby na trhu. Společnost zahájila akci s nákupními
kartami v říjnu roku 1997.
Smyslem celého opatření bylo, aby zaměstnanci firmy zbytečně neplýtvali svůj
pracovní čas při činnostech, které Steven Pennington, vedoucí odboru pro
administraci a IT obchodování, nazývá činnostmi s nulovou přidanou hodnotou. Má
přitom na mysli takové úkony jako například vyplňování formulářů a shánění
podpisů či schvalovacích formulek příslušných šéfů.
V současné době 4 600 z celkového počtu 31 800 zaměstnanců firmy Monsanto
používá nákupní karty, které fungují velmi podobně jako obyčejné kreditní
karty. Zaměstnanci firmy používají nákupní karty jako platidla za pokud možno
všechny nákupy neinvestiční povahy v hodnotě pod 2 500 dolarů (jde o takové
věci jako například zaplacení
registračního poplatku na nějaké konferenci, výdaje související s pohoštěním
návštěv, kancelářské potřeby a podobně). Pennington k tomu dodává, že tyto
transakce představují plných 60 % veškerých výdajů firmy Monsanto (pokud se
nepočítají výdaje za vstupní suroviny do fabriky). Zároveň spočítal, že pokud
by se nepoužívalo nákupních karet, každá jednotlivá transakce by stála firmu
průměrně 40 až 45
dolarů.
Čas jsou peníze
Ačkoli firma Monsanto dosud nemá přesně spočítáno, na kolik v průměru přijde
jedna transakce s kartou, je jim už nyní zcela jasné, že celý proces placení za
drobný materiál a služby byl
do značné míry zjednodušen a urychlen. Zaměstnanci se již nemusí zabývat
takovými časově náročnými rutinami, jako je vydávání šeků, předkládání
platebních dokladů a zapisování faktur do systému splatných účtů firmy.
"Doba obratu potřebná k dokončení jedné průměrné transakce se snížila díky
používání nákupních karet z týdnů na dny a v některých případech dokonce na
několik minut," říká Dick Schriber, viceprezident marketingu a komunikací u
U.S. Bank Interactive Commerce Group, což je banka, která vydává komerční karty
Visa pro společnost Monsanto.
Celá věc má ještě jeden příznivý efekt: Ačkoli nákupní karty nejsou z
biologicky rozložitelného materiálu, přesto jejich užívání přineslo drastické
snížení produkce odpadů při procesu vyrovnání všech závazků plynoucích z běžně
realizovaných nákupů. To samo o sobě by mohlo způsobit, že společnosti, které
jsou stále až po krk v hromadách jejich vlastních papírů, budou patrně zelenat
závistí.
9 2080 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.