Firemní platformy a Linux

Linux získal pozici na trhu IT srovnatelnou s ostatními OS a neignoruje jej již žádná významná firma IBM, HP, Fujitsu ...


Linux získal pozici na trhu IT srovnatelnou s ostatními OS a neignoruje jej již
žádná významná firma IBM, HP, Fujitsu Siemens, ale i Dell nebo dokonce Sun
Microsystems.
Většina firem vidí uplatnění Linuxu při vývoji aplikací, které pak lze přenést
na jiné servery, používající vlastní port Linuxu, nebo na jiný firemní operační
systém.
Například podnikové servery IBM zSeries (dříve označované jako S/390 mainframy)
a aplikační servery iSeries (AS/400) umožňují běh Linuxu i v samostatné
particii. Převést zdrojový kód do vlastního operačního systému, tedy do OS/390
pro zSeries nebo OS/400 pro iSeries, však nelze triviálně. Jiná je situace u
serverů pSeries, kde IBM dodává "AIX Tool Box for Linux". Tento software
umožňuje převedení původní Linuxové aplikace do prostředí AIX, a sice jako
vlastní aplikaci. Pro převedení je potřeba vlastnit původní zdrojový kód. To je
třeba i v případě, že vývojovou platformou byl Intel/Linux a platforma, na
kterou hodláme instalovat bude Linux pro zSeries, iSeries nebo pSeries. Pouze
servery xSeries s procesory Intel jsou schopny provozovat Linux a aplikace bez
nutnosti přizpůsobení této platformě.
HP také podporuje Linux, a to ze stejných důvodů jako je tomu u IBM. Na
serverech HP s architekturou IA32 a IA64 lze linuxové aplikace spouštět přímo,
na serverech osazených procesory PA-RISC pracujících pod HP-UX využívá linuxová
aplikace API operačního systému a rekompiluje se.

Sjednocování platforem
Ke sjednocování architektur u jednotlivých firemních serverových platforem
dochází z důvodu šetření nákladů jak při výrobě, tak při údržbě a servisu.
Takto sjednotily většinu architektur firmy IBM, Hewlett-Packard u svých
původních řad, Fujitsu Siemens, NCR, nebo Unisys (CMP, Cellular Multi
Processing). Většina součástek je navíc shodná a výrobci se záměrně snaží
využívat stejné komponenty pro snížení nákladů. Zákazník z toho pak má užitek v
podobě nižších pořizovacích i celkových nákladů.

Kdo je zákazník?
Velké a střední servery mají svoje cílové skupiny zákazníků, které lze dělit z
několika pohledů, jež se mohou vyskytnout i společně.
Z horizontálního pohledu na trh tvoří zákaznickou skupinu pro větší servery
samozřejmě střední a velké podniky.
Z vertikálního hlediska pak jsou zákazníky na střední a velké servery
telekomunikační společnosti (pro CRM), banky (pro CRM, business intelligence),
firmy zajišťující rezervace letenek, firmy z oblasti e-businessu apod.
Mohutnější servery se také používají pro konsolidaci většího počtů menších
(tzv. komoditních) serverů do jednoho celku, který má menší nároky na správu,
obestavěný prostor i příkon energie.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.