Firemní sféra nezaostává

České firmy nezaostávají v připravenosti na změny vyvolané nástupem elektronického obchodování. K tomuto závěru d...


České firmy nezaostávají v připravenosti na změny vyvolané nástupem
elektronického obchodování. K tomuto závěru dospěl průzkum agentury DEMA.
K internetu má dnes přístup 78 % firem do 100 zaměstnanců. Tento poměr je v
Evropě vyšší pouze ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Rakousku a Německu.
Přechodu podnikatelského sektoru na éru elektronického podnikání byla věnována
konference Go Digital, kterou uspořádaly 21. května v jednacím sále Senátu v
Praze sdružení BMI, Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) a senátní výbor
pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
Konference proběhla krátce před přistoupením České republiky k iniciativě Go
Digital, což umožní čerpat prostředky ze společných evropských fondů na podporu
této iniciativy také českým firmám.
Jak uvedl předseda ÚVIS Jiří Krump, důležitým krokem na podporu elektronického
obchodu v ČR bylo vypracování Zelené knihy o elektronickém obchodu. Nyní se
zpracovává tzv. Bílá kniha. Podle Krumpa bude ÚVIS usilovat o to, aby orgány
veřejné správy začaly využívat k nákupům elektronická tržiště.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.