Firemní sítě ohrožují jejich uživatelé

Celých 77 % IT manažerů vyjádřilo pocity marnosti ze snah zasvětit uživatele do problematiky bezpečnosti. Přitom 74 %...


Celých 77 % IT manažerů vyjádřilo pocity marnosti ze snah zasvětit uživatele do
problematiky bezpečnosti. Přitom 74 % z nich označilo za svou prioritu právě
bezpečnost firmy. K těmto závěrům došla analytická firma Coleman Parkes, která
nedávno pro společnost Intel realizovala průzkum na téma klíčové problémy
týkající se správy IT prostředků evropských IT manažerů. Průzkumu se zúčastnilo
900 osob z devíti evropských zemí.
Nízká informovanost
Celkem 66 % všech respondentů označilo chování uživatelů jako největší
bezpečnostní riziko pro síť, přičemž externích útoků se bojí pouze 28 % IT
manažerů. Činnost uživatelů byla stabilně uváděna jako hlavní riziko, tento
ukazatel dokonce nikde neklesl pod 53 %. Největší obavy v tomto ohledu přitom
panují v Rusku, kde se hrozby ze strany uživatelů bojí 88 % respondentů. V
průměru pak pouze 6 % z nich považuje za největší zdroj rizik pro podnikové IT
zestárlé technické vybavení, ve Velké Británii je to ale celých 14 %. "Část
úspěchů v této bitvě leží v oblasti vzdělání zaměstnanců ohledně potenciálních
rizik i osvědčených postupů," uvedl Evžen Pavlovský, manažer rozvoje obchodu ve
firmě Intel. Nedostatečný přehled o síti
Ačkoliv v průměru 30 % IT manažerů v Evropě má dojem, že je síť plně pod jejich
kontrolou, tento počet se v jednotlivých zemích hodně liší od 6 % ve Švédsku a
13 % ve Francii až po 56 % v Itálii a 76 % v Rusku. Jeden z deseti evropských
IT manažerů (18 % v UK a 19 % ve Francii) je pak přesvědčen o tom, že nemá
dostatečnou kontrolu nad podnikovou sítí a technikou mezi uživateli. Čeští
manažeři jsou v tomto ohledu mnohem sebevědomější bezmála 28 % z nich si myslí,
že síť je plně pod jejich kontrolou a 65 % je o tom dokonce přesvědčena. Celkem
7 % IT manažerů z České republiky se pak domnívá, že naopak nad podnikovou sítí
nemá dostatečnou kontrolu.
Problémy, kam se podíváš
Výsledky tohoto průzkumu dále ukázaly, že IT manažeři vnímají jako další
potenciální neuralgické body problém rychlého řešení požadavků uživatelů,
správu stále složitějšího prostředí, omezené rozpočty a nefunkční komunikaci s
vedením firmy.
Jeden z deseti dotázaných evropských IT manažerů čelí problémům se správou
stále složitějšího IT prostředí, přičemž ve Francii jde dokonce o dva z deseti.
Mezi nejdůležitější úkoly bývá zařazována integrace několika IT systémů (53 %)
a konsolidace hardwarových a softwarových prostředků (50 %). V oblasti
komunikace s vedením označilo 68 % respondentů jako prioritu sladění cílů IT
oddělení (například v Německu je to ale 89 %) a obchodních zájmů firmy. 62 %
manažerů má problémy s dokazováním hodnoty nových technologií a 85 procent
nedokázalo uvést, jakým způsobem vypočítavají náklady na investice do nového IT
vybavení. "Tento údaj, ve Velké Británii dokonce na úrovni 96 %, poukazuje na
vážný problém a nejistotu ohledně efektivity informačních technologií," uvedl
Pavlovský.
Situace v České republice
Hlavním tématem českých IT manažerů je rovněž zajištění bezpečnosti podniku a
dat (72 %). Necelých 80 % tuzemských manažerů navíc považuje za největší riziko
bezpečnosti sítě samotné zaměstnance, a to daleko před riziky útoků zvenčí (17
%). Pouze dvě procenta pak označilo zestárlé technické vybavení, což je
nejnižší skóre ze všech evropských zemí, hluboko pod Spojeným králostvím (14
%), Německem a Ruskem (7 %). Jak je již výše uvedeno, problémy v komunikaci s
netechnickými řediteli mají všichni IT manažeři v Evropě. V České republice je
však tento problém zvláště akutní. Například devět z deseti manažerů má
problémy se sladěním cílů IT oddělení a celé firmy. Druhým největším problémem
při komunikaci s vedením firmy je doložení významu nových technologií (85 %),
což je opět nejvyšší procento v Evropě, a to před Itálií (78 %), Španělském (75
%), Velkou Británií a Německem (obě země 64 procent).
"Výrazně nad evropským průměrem rovněž vystupuje problém soukromého využívání
podnikových IT systémů, se kterým bojuje 80 % IT manažerů," sdělil Pavlovský.
Evropský průměr podle něj činí 56 procent. (lev) 6 1085
Lepší technologie
Téměř polovina IT manažerů (47 %) má za to, že dostupnost lepších nástrojů by
jim umožnila efektivnější řešení požadavků uživatelů, v Itálii to bylo dokonce
65 %. Celkem 45 % všech respondentů se domnívá, že by mohli efektivněji
instalovat aktualizace, software a operační systémy švédských IT manažerů bylo
dokonce 57 %. Mezi další oblasti, které by měly nové technologie zlepšit, pak
zařadili správu softwaru (44 %) a sledování hardwarového vybavení (31 %).
IT manažeři z České republiky rovněž stojí o lepší nástroje na údržbu IT
systémů (52 %). Podle nich by jim umožnily efektivnější instalace aktualizací,
softwaru a operačních systémů, což s sebou přináší i zvýšení rychlosti reakce
na požadavky uživatelů.
Češi se umějí pochválit
Více než polovina IT manažerů v České republice má pocit, že koncoví uživatelé
i vedení jejich práci oceňují, což je výrazně více než v Británii (34 %),
Německu (35 %) nebo Francii (36 %). Jen 10 % si pak myslí opak.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.