Firewall určený pro servery

Produkt ServerFirewall, což je firewall určený na ochranu operačních systémů MS Windows provozovaných na serverech, uv...


Produkt ServerFirewall, což je firewall určený na ochranu operačních systémů MS
Windows provozovaných na serverech, uvedla na náš trh společnost Kerio
Technologies. Společnost Kerio Technologies novým produktem doplnila již
existující řadu softwaru MailServer, WinRoute Firewall a Personal Firewall.
ServerFirewall je určen především k ochraně exponovaných serverů zapojených do
podnikových sítí a také internetových serverů, na nichž jsou provozovány webové
aplikace. Zajišťována je přitom bezpečnost aplikací i serveru samotného.
Produkt ServerFirewall je možné použít i jako doplněk k firewallům umístěným na
vstupní bráně z internetu, neboť dokáže zachytit a blokovat útoky v rámci
vnějších i vnitřních sítí, a dokonce zakázat aplikacím přístup do systému.
Výrobce jej doporučuje i ke svému produktu MailServer.
V dalších verzích by měla být podporována i centrální správa (jednak jde o
přístup k více serverům z jedné lokality, jednak o distribuci jednotných
pravidel k několika produktům najednou), díky které bude možné tento systém
nasadit i u větších firem. Podle vývojářů se chystá i implementace systémů Host
Intrusion Detection a Network Intrusin Detection.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.