Fireworks: navrhujeme webovou grafiku

Editor webových obrázků Adobe ImageReady 1.0 se na trhu ještě ani neohřál a už dostal silnou konkurenci v podobě nov


Editor webových obrázků Adobe ImageReady 1.0 se na trhu ještě ani neohřál a už
dostal silnou konkurenci v podobě nového produktu firmy Macromedia, který má
název Fireworks 1.0. Přestože jsou však oba programy zaměřeny na webovou
grafiku, každý má jiné silné stránky a mohou se tak kupodivu vzájemně docela
dobře doplňovat.
Vektorová grafika
Macromedia Fireworks je ve své podstatě editor vektorových obrázků, vycházející
z dalšího produktu firmy Macromedia, programu Freehand. Uživatel zde tedy
pracuje s křivkami, obdélníky, ovály a podobnými objekty, jejichž tvar lze
kdykoliv měnit tažením kotevních bodů, případně různými transformacemi, jako je
otočení, překlopení nebo zkosení. Pro snazší orientaci lze jednotlivé objekty
organizovat do vrstev.
Samozřejmě, při návrhu se nezůstává u čar (interaktivně lze měnit parametry
štětce), ale k dispozici jsou také výplně a textury, které lze navzájem
kombinovat a tím dosahovat široké škály různých vzhledů. Zvlášť atraktivně
potom působí pětice efektů, kterými lze grafiku doplnit o stíny, případně jí
dodat trojrozměrný vzhled. Tyto efekty jsou slušně parametrizované, což opět
přispívá k vysoké variabilitě.
Vektorovým způsobem je řešena také práce s bloky textu, které zůstávají plně
editovatelné po celou dobu návrhu. Nastavit lze vlastnosti (písmo, styl,
velikost...) jednotlivých písmen a text je možné umístit na křivku. S blokem
textu lze jinak pracovat stejně jako s grafickými objekty, je možné ho otáčet,
naklánět i jinak deformovat. Na text lze aplikovat i speciální efekty, jako je
stín nebo 3D zvýraznění, které se automaticky přizpůsobí změnám textu. Písmena
je také možné převést na křivky a potom je upravovat jako grafické objekty.
Přestože se Fireworks primárně soustředí na grafiku vektorovou, neopomíjí ani
bitmapové obrázky. Ty lze do obrázku normálně vkládat, případně je možné
vektorový objekt převést na bitmapu. K dispozici je také několik filtrů
(ostření, šum, inverze), další filtry je možné přidat formou zásuvných modulů
kompatibilních s Photoshopem.
Tlačítka, animace a mapy
Specifické vlastnosti webové grafiky jsou do Fireworks zakomponovány dvěma
různými způsoby.
Prostřednictvím nástrojů v paletě URL lze v obrázku vyznačit oblasti, kterým je
možné přiřadit URL adresu a tím vytvořit mapu s odkazy. Ve stejné paletě je
také nástroj umožňující obrázek rozdělit na menší obdélníkové části. Toto
rozdělení je automatické, takže stačí vyznačit oblast a program sám doplní
další rozdělení tak, aby vznikla tabulka. Každá oblast může mít opět přiřazeno
URL a může mít nastaveny vlastní parametry exportu (formát, jméno). Ve
Fireworks tak lze snadno navrhovat i velké obrázky s odkazy, které se stále
častěji objevují na úvodních stránkách (zvláště u firemních prezentací).
Druhým a nesmírně zajímavým specifikem Webu podporovaným ve Fireworks jsou
aktivní tlačítka (rollovers), měnící svůj vzhled po přejetí kurzoru. Taková
tlačítka vyžadují ve webových stránkách přítomnost skriptů, takže při jejich
návrhu dosud museli spojit své umění grafici s programátory. Ve Fireworks lze
ovšem tlačítka navrhovat čistě na grafickém principu, díky tzv. rámcům, což
jsou vlastně samostatné obrázky zachycující tlačítko v různých stavech. Grafik
tedy jen navrhne vzhled tlačítka a o vygenerování příslušného skriptu se
postará při exportu program sám. Rámce ve Fireworks slouží také pro návrh
animací, kdy rámec odpovídá políčku animace. Program ale neposkytuje žádné
nástroje pro automatické generování animací.
Export pro Web
Vrcholem návrhu grafiky ve Fireworks je její export do některého z formátů
podporovaných webovými prohlížeči (interně jsou obrázky uloženy v upraveném
formátu PNG). Při exportu je možné zvolit některý ze známých formátů GIF, JPEG,
PNG (a také TIFF, PICT, LRG a BMP) a nastavit jeho specifické parametry, jako
je úroveň komprese u JPEGu, barevná paleta u GIFu apod. V exportním okně se
okamžitě zobrazuje náhled na obrázek při zvoleném formátu a protože najednou je
možné ukázat až 4 různé náhledy, lze snadno srovnat výsledné obrázky při různém
nastavení. Exportovat lze také zvolený výřez obrázku, případně obrázek
škálovat. Stejným způsobem je možné exportovat i animace (animovaný GIF) a
aktivní tlačítka (GIF nebo JPEG). V případě tlačítek je automaticky vytvořen
nezbytný HTML soubor se skriptem starajícím se o dynamické chování tlačítek.
Pro export obrázku rozděleného do tabulky se používá zvláštní příkaz, který je
schopen vygenerovat stránku s příslušnou tabulkou i sadu stránek odpovídajících
odkazům v obrázku.
Závěr
Díky zaměření na vektorovou grafiku jsou návrh i úpravy obrázků ve Fireworks
velice snadné. V programu jsou vhodně použity různé efekty, které jsou vybrány
tak, aby se hodily právě pro webové stránky. Užitečné je, že tyto efekty jsou
spojeny s objektem a automaticky se přizpůsobují jeho změnám. Fireworks dobře
zvládají i webové speciality, jako je návrh map s odkazy a zvláště pak
dynamické efekty tlačítek. Práce s animacemi je ale spíše jen pro doplnění. Ve
fázi finálního exportu je užitečná možnost srovnat obrázek při různém nastavení.
Software Macromedia Fireworks 1.0 stojí 299 dolarů. Je dostupný pro MacOS i
Windows 95/NT, 30denní zkušební verzi lze bezplatně nahrát z webového serveru
výrobce.
8 1753 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.