Firma Oracle definitivně přebírá svého konkurenta

Spojení firem Oracle a PeopleSoft patří v oblasti podnikového softwaru mezi ty nejdiskutovanější. Spojují se totiž dr...


Spojení firem Oracle a PeopleSoft patří v oblasti podnikového softwaru mezi ty
nejdiskutovanější. Spojují se totiž druhá a třetí největší firma se
srovnatelným podílem na trhu, jejichž konsolidovaný obrat přesto nepostačuje k
tomu, aby předstihly lídra trhu, tedy společnost SAP. Spojení se přitom týká
velké řady společností, a jelikož se jedná o velmi citlivý segment softwaru, je
určitá nervozita IT manažerů zcela logická. Podle Oraclu se však dosavadní
zákazníci spojení obou firem obávat vůbec nemusejí.

Celá operace převzetí PeopleSoftu firmou Oracle začala zhruba v polovině roku
2003, kdy představitelé firmy Oracle oznámili, že zahájili nabídku na odkoupení
všech volně obchodovaných akcií společnosti PeopleSoft. Tehdejší cena, kterou
za akcii nabízeli, byla 16 dolarů, což celkem činilo přibližně 5,1 miliardy
dolarů.
Vedení PeopleSoftu se však transakce nezdála natolik zajímavou, aby ji přímo
akceptovalo, neboť podle něj byla hodnota akcie podstatně vyšší, než byl Oracle
tehdy ochoten zaplatit. Obchod se přitom netýkal pouze PeopleSoftu, ale i
společnosti J. D. Edwards, se kterou krátce předtím PeopleSoft podepsal dohodu
o fúzi, jež v té době nebyla ještě zcela dokončena.
Následovalo mnoho měsíců různých dohadů o oprávněnosti koupě, případ řešily
nejrůznější regulační orgány v USA i v Evropě a samotné vedení firmy nebylo
ochotno přistoupit ke kompromisu, který by převod akcií zlegalizoval. Oracle se
tedy rozhodl pro takzvané nepřátelské převzetí firmy, kdy se dohodne s
majoritní většinou akcionářů o prodeji jejich akcií a na základě práv, které
jako většinový akcionář bude mít, dosadí do vedení firmy takové zástupce, kteří
již spojení obou firem bránit nebudou. K tomu však bylo nutné navyšovat cenu
akcií PeopleSoftu, tak, aby byla pro oslovené podílníky zajímavá. Například v
září 2004 činila 21 dolarů. Další průběh fúze je již popsán na titulní straně.

Konsolidace produktů
Plány, která má Oracle s nově vytvořeným portfoliem produktů, představil John
Wookey, viceprezident společnosti Oracle pro vývoj aplikací. Klíčovým prvkem se
stal Project Fusion, příští generace architektury aplikací, spojující údajně
nejlepší vlastnosti, procesy a užití produktů od společností Oracle, PeopleSoft
a J. D. Edwards. První technologie nové řady by přitom měly být veřejnosti
představeny v roce 2006, ke komerčnímu využití dojde pravděpodobně o rok
později, kdy se na trhu objeví první samostatné aplikace nové generace. Celou
sadu by pak měli uživatelé získat v roce 2008.
V roce 2006 dojde k základním inovacím aplikačních řad všech tří společností,
tedy PeopleSoft Enterprise 9.0, EnterpriseOne 8.12 (to je software, který
PeopleSoft získal díky akvizici firmy J. D. Edwards) a také Oracle E-Business
Suite 12. K dalším významným updatům uvedeného softwaru již zřejmě nedojde,
protože by už měla následovat sada Fusion. Přesto budou jednotlivé produkty
podporovány nejméně do roku 2013.
Fusion představuje podle představitelů firmy Oracle novou architekturu, která
bude kvůli flexibilnějšímu nasazení, optimálnímu výkonu a snadnější údržbě
rozdělena na jednotlivé moduly. Fusion bude založen na bázi technologií Java a
SOA (Service Oriented Architecture) a jeho významnou vlastností bude to, že
bude plně podporovat průmyslové standardy, jako je například HTML. Důležité je
i to, že uživatelům bude k dispozici pouze jediný datový model pro všechny
dostupné moduly a že bude možné přistupovat k datům a vytvářet reporting v
reálném čase.
Dosavadním uživatelům základních platforem všech tří firem Oracle nabídne pro
přechod na nejnovější architekturu automatizovaný upgrade, takže uživatelé
nebudou muset složitě převádět formáty dat, které v současnosti využívají,
přičemž Oracle pro tyto účely vyčlenil značné prostředky. "Nepůjde o konverzi,
ale o inovaci toho existujícího," řekl k nasazování projektu Fusion Larry
Ellison, nejvyšší představitel firmy společnosti Oracle.
Spojení společností Oracle a PeopleSoft přinese podle analytiků zákazníkům řadu
výhod. Oracle bude schopen nabídnout kompletní řadu integrovaného podnikového
softwaru, který umožní optimalizovat firemní činnost. Rozšíří se i zákaznická
základna, což povede k navýšení rozpočtu na výzkum a vývoj, a tím bude urychlen
i proces inovací, což bude zajímavé především pro specializovaná vertikální
odvětví.

Co s dnešními produkty?
Analytici nové společnosti provedou rozbor vlastností jednotlivých produktových
řad obou firem. Přitom již dnes je jasné, že některé moduly produktů
PeopleSoftu se Oracle rozhodl buď dále neimplementovat, nebo jsou zatím pouze
ve fázi plánování. V závislosti na poptávce zákazníků bude podle představitelů
firmy Oracle i nadále k dispozici organizace profesionálních služeb společnosti
PeopleSoft, která se bude zabývat zákaznickými implementacemi produktů této
společnosti. Školení pro produkty PeopleSoftu budou k dispozici prý tak dlouho,
dokud o ně budou zákazníci projevovat zájem.
U produktu J. D. Edwards EnterpriseOne ve verzi XE a 8.0 Oracle prodloužil
podporu až do února 2007. U ostatních produktů společnosti PeopleSoft včetně J.
D. Edwards World byly přejaty dosavadní plány společnosti PeopleSoft pro
ukončení poskytování podpory. Podpora produktů přitom bude zahrnovat opravu
případných chyb, pravidelné rozšiřování produktů například o nové reporty či
funkce a aktualizace v souvislosti se změnami příslušných zákonů.
Společnost Oracle bude rovněž podporovat i ty zákazníky, kteří společně s
produkty PeopleSoftu provozují také databáze IBM DB2, Microsoft SQL Server či
jiné relační databáze a rovněž middleware IBM a BEA. Společnost Oracle má také
v úmyslu i nadále podporovat produkty J. D. Edwards EnterpriseOne a J. D.
Edwards World, které běží na hardwarové platformě IBM iSeries. IBM prý sama
vyjádřila přání s Oraclem spolupracovat. U relevantních produktů společnosti
PeopleSoft bude podporována sada nástrojů PeopleTools (ten však již nebude dále
vyvíjen, protože je předpokládán přechod na sofistikovanější systémy) a Oracle
pro ně také poskytne služby správy aplikací On Demand.
Společnost Oracle bude nadále prodávat aplikace PeopleSoft podle dosavadních
cenových a licenčních modelů Enterprise a Solution, přičemž poplatky za podporu
budou účtovány ve výši 22 % čistých licenčních poplatků. Zákazníkům společnosti
PeopleSoft rovněž bude umožněna bezplatná výměna stávajících licencí za
ekvivalentní licence na produkty Oracle nebo za licence na novou produktovou
řadu. Tato strategie bude zahrnovat také bezplatnou migraci na ekvivalentní
podpůrné databáze, které jsou nezbytné pro fungování daných produktů v případě,
že pro provoz produktů PeopleSoftu zákazník používá databázi jiné společnosti.

Zaměstnanci
Fúze však nepřinesla jen pozitivní změny. Se zhruba pěti tisíci lidí se firma
Oracle musela rozloučit, aby snížila počet svých zaměstnanců na 50 tisíc (v
době akvizice měl PeopleSoft asi 11 tisíc pracovníků). Představitelé firmy
Oracle tvrdí, že v nové společné firmě zůstane asi 90 % vývojářů a pracovníků
podpory doposud působících ve firmě PeopleSoft. Celkem se na vývoji bude
podílet více než 8 000 lidí, přičemž zhruba 5 000 bude z Oraclu. Upřesněny
nebyly lokality, kde k propouštění došlo, odborníci však předpokládají, že to
bylo především v zahraničních pobočkách, zejména v zemích, kde má PeopleSoft i
Oracle vlastní pobočky.

A co konkurence?
Některé další firmy, které nabízejí aplikace pro podnikovou sféru, zareagovaly
nabídkami pro zákazníky PeopleSoftu na přechod na jejich platformu. Například
společnost SAP představila program SAP Safe Passage, který předpokládá mimo
jiné využití integračního systému NetWeaver. SAP přitom má podle svých slov asi
2 000 zákazníků, kteří současně využívají i software PeopleSoftu nebo J. D.
Edwards. Migrační program Microsoftu poskytuje migrační technologii, slevy na
podniková řešení Microsoft Business Solutions, služby a strategické poradenství
pro plynulý a efektivní přechod na podnikové aplikace společnosti Microsoft.
Program je přitom určen pro všechna čtyři podniková řešení nabízená společností
Microsoft.
Podle vedení firmy Oracle by však využití uvedených nabídek mohlo být pro
klienty kvůli konverzi dat i nové implementaci příliš drahé, takže příliš
nevěří, že je mnoho zákazníků nakonec přijme.


PeopleSoft a J. D. Edwards v České republice
Společnosti PeopleSoft a J. D. Edwards neměly v Česku oficiální zastoupení,
avšak dvě partnerské firmy BSC (J. D. Edwards) a Deloitte (PeopleSoft). Zatímco
BSC uvedlo, že má v Česku 34 zákazníků, mezi něž patří například Metrostav, AŽD
či HVB, PeopleSoft tu měl jen zhruba desítku instalací. Mezi nejvýznamnější
klienty PeopleSoftu v Česku přitom patří Škoda, Komerční banka nebo Krkonošské
papírny.
Jak uvedl Martin Illner, ředitel českého zastoupení firmy Oracle, tito klienti
mohou na propojení firem Oracle a PeopleSoft vydělat přinejmenším tím, že pro
své produkty nově najdou v České republice přímý kontakt a že budou moci využít
kromě dosavadních partnerů i podpůrné služby, které tu již Oracle nabízí.
Oracle se podle svých slov chce soustředit především na trh malých a středních
firem, kde vidí velký potenciál k růstu. Dlouhodobým cílem pro ČR je stát se
dominantním dodavatelem podnikových aplikací.

Plány pro podporu současných řešení
n Oracle bude poskytovat podporu produktovým řadám PeopleSoft Enterprise, J. D.
Edwards EnterpriseOne a J. D. Edwards World minimálně do roku 2013.
n Oracle rozšiří podporu pro J. D. Edwards EnterpriseOne XE a 8.0 do února 2007.
n Pro další produkty a verze produktů společnosti PeopleSoft včetně J. D.
Edwards World přijala společnost Oracle současné vyřazovací programy
PeopleSoftu.
n Oracle bude rovněž pokračovat v podpoře dosavadních hardwarových platforem,
databází a operačních systémů.

Předpokládaný časový plán pro nové produkty
n PeopleSoft Enterprise 8.92005
n Oracle E-Business Suite 122006
n PeopleSoft Enterprise 92006
n J. D. Edwards EnterpriseOne 8.122006
n J. D. Edwards Worldprůběžně n První komponenty Project Fusion (data hub a
transaction base) 2006
n První aplikace Project Fusio2007
n Kompletní sada aplikací Project Fusio2008

Řekli ke spojení Oraclu s PeopleSoftem
Martin Bednár, generální ředitel, SAP ČR
"Samotné spojení firem Oracle a PeopleSoft naše společnost nekomentuje, neboť
je považujeme za vnitřní záležitost obou společností.
Jiná věc je, co tato akvizice udělá s trhem podnikových aplikací. Z našeho
pohledu a také podle nezávislých analytických firem SAP globálně neustále
zvyšuje svůj podíl na trhu a tento trend bude zřejmě pokračovat i po uvedené
akvizici. Myslím ale, že vysvětlit zmiňovaný trend nejistotou zákazníků z
dlouhotrvajícího převzetí PeopleSoftu Oraclem je možné jen částečně. Nicméně v
této souvislosti SAP nedávno ohlásil speciální program pro zákazníky PeopleSoft
a J. D. Edwards zaměřený na zabezpečení služeb údržby jejich stávajícího
aplikačního softwaru s možností přejít v horizontu až pěti let na SAP řešení se
zápočtem vynaložených nákladů na pořízení jejich existujícího řešení. Na českém
trhu podle mého názoru nedojde do budoucna k žádným velkým pohybům, protože jak
Oracle, tak PeopleSoft mají v ČR podle IDC poměrně malý podíl na trhu, přičemž
SAP zde dlouhodobě drží přes 50 %." Jiří Devát, generální ředitel Microsoft ČR
a SR
"Prohlášení analytiků z předchozích let o konsolidaci trhu podnikových řešeních
se v poslední době výrazně naplňují: akvizice Navisionu Microsoftem, sloučení
firmy Scala s Epicorem a nyní převzetí PeopleSoftu Oraclem. Zákazníkům to
přináší větší jistotu v podobě existence velmi silných dodavatelů se širokým
zákaznickým portfoliem. V takovém prostředí jsou pak pro zákazníky kromě
stability a síly dodavatele důležitá zejména kritéria jako posouzení skutečného
přínosu daného řešení pro podnik, rychlost návratnosti investice, délka
implementace a schopnost reakce na požadavky trhu.
Zákazníci společnosti PeopleSoft tedy nyní stojí před rozhodnutím, jak reagovat
na obchodní změny, které akvizice PeopleSoftu společností Oracle přinesla.
Abychom je v tomto období podpořili, představili jsme již 10. ledna speciální
migrační program pro snadný přechod na řešení Microsoft Business Solutions. V
rámci tohoto programu, který potrvá do 22. června 2005 mohou zákazníci získat
25% slevu na licenci ERP řešení Microsoft a následně i stejně vysokou slevu na
údržbu pro první rok."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.