Firma plnß ÜŁastnřch lidÝ

nebřvß snadnÚ. PracovnÝ podmÝnky jsou jednÝm z oblÝbenřch tÚmat diskusÝ zamýstnanc¨ i zamýstnavatel¨. A nßmýt...


nebřvß snadnÚ.
PracovnÝ podmÝnky jsou jednÝm z oblÝbenřch tÚmat diskusÝ zamýstnanc¨ i
zamýstnavatel¨. A nßmýtem řady nejr¨znýjÜÝch pr¨zkum¨ a ×ebřÝŔk¨.
NßÜ sesterskř americkř Computerworld v rßmci jednoho z nich zkoumal nßzory
zßstupc¨ řady firem, kterÚ jsou ·spýÜnÚ v personßlnÝ politice zamýřenÚ na
zamýstnance v IT. NapřÝklad CIO Securian Financial Group, Jean Delaney Nelson,
mimo jinÚ uvedl, ×e velmi ·spýÜnÚ IT oddýlenÝ jeho firmy existuje v r¨znřch
podobßch ji× 50 let a za tu dobu nepropustilo ani jedinÚho zamýstnance. Jen 2,1
% přijatřch zamýstnanc¨ přitom z firmy samo odeÜlo.
Receptem na ·spých je prř peŔlivř vřbýr novřch zamýstnanc¨, mo×nost slu×ebnÝho
postupu, kvalitnÝ ÜkolenÝ, prßce na skuteŔný zajÝmavřch projektech a sluÜnř
plat i dalÜÝ benefity. Podle Nelsona bylo 95 % souŔasnřch zamýstnanc¨ IT jeho
firmy nabÝrßno na nejni×ÜÝ pozice - a postupný se řada z nich vypracovala vřÜe.
Anna Sullivanovß, kterß tu pracuje ji× 12 let, dodßvß, ×e za tu dobu
absolvovala 50-75 vzdýlßvacÝch kurz¨.
ProstřednictvÝm týchto postup¨ lze zřejmý ·spýÜný motivovat i lidi, jejich×
ideßlem je v¨bec v IT nepracovat. Koneckonc¨ jen připomÝnßm slova naÜÝ
bezpeŔnostnÝ mana×erky z minulÚho vydßnÝ Computerworldu: "Holß pravda je
takovß, ×e chci psßt knÝ×ku, kterß by se stala zßkladem pro skvýlÚ filmovÚ
serißly, a potom cestovat po svýtý a psßt přÝbýhy z exotickřch mÝst." ZatÝm
vÜak stßle pilný pracuje na pozici mana×erky pro bezpeŔnost IT...
(pen) 6 1024

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.