Firmy krotí zaměstnance v on-line nákupech

Velikonoční nákupní sezona je v plném proudu a maloobchodní on-line prodejci očekávají vysoké prodeje. Co je však d...


Velikonoční nákupní sezona je v plném proudu a maloobchodní on-line prodejci
očekávají vysoké prodeje. Co je však dobrou zprávou pro obchodníky, nemusí být
dobrým znamením pro firmy, které zajímá bezpečnost, produktivita zaměstnanců a
využití šířky pásma.
Zaměstnanci dnes spoustu svých on-line nákupů provádějí v pracovní době, a to s
použitím firemních systémů a počítačů. Retailová asociace Shop.org a společnost
BizRate Research společně vypracovaly studii, podle které například 37 procent
zákazníků použilo během loňské vánoční sezony k tomu, aby si prohlížela nebo
nakupovala dárky on-line, internet v zaměstnání.
Některé z firem, aby se ujistily, že se z nákupního řádění nestane větší
problém, používají software pro monitorování internetu, který lze
nakonfigurovat tak, aby přístup zaměstnanců na prodejní weby zakázal nebo
omezil. Hnací silou přitom není jen snaha omezit neproduktivní činnosti
zaměstnanců. Jsou zde také bezpečnostní rizika. Zatímco si zaměstnanci vybírají
hračky, elektroniku či oděvy, mohou bezděčně narazit i na spyware, adware a
malware, jako jsou například trojští koně nebo programy pro záznam stisků
kláves (keystroke logger).
"Uživatelé mohou být přes vyhledávací stroje nasměrováni na neznámé obchodníky,
z nichž někteří nemusejí být úplně důvěryhodní nebo adekvátně chránění," říká
Jeff Smestuen, IT manažer firmy Blue Bell Creameries. "Uživatelé obvykle nemají
kontrolu nad tím, jaký typ dodatečného a nechtěného obsahu možná z navštívené
stránky stahují," doplňuje Smestuen.
Blue Bell omezuje, kolik času mohou zaměstnanci na nákupních webech strávit.
Tento výrobce zmrzliny rovněž blokuje přístup k určitým webům, jako je třeba
eBay, neboť taktika dražeb může zaměstnance rozptýlit na dlouhou dobu.
Software, který stojí za internetovými politikami Blue Bell, pochází od
společnosti WebSense a firmě umožňuje nastavit kvóty, které určí omezení pro
surfování uživatelů. Kvóty začínají na 60 minutách a zvyšují se v závislosti na
rolích uživatelů. Jestliže uživatel dosáhne denního časového limitu, software
WebSense zablokuje další přístup k omezené množině webů. Blue Bell ale
nevymezuje denní dobu, kdy uživatelé mohou nakupovat on-line, například tím, že
by dovolil přístup k nákupním webům pouze před a po pracovní době či během
oběda, avšak software WebSense to, pokud by to bylo požadováno, umožňuje.

Kritická komunikace
"V poslední době se mezi firmami objevuje trend provádět v menší míře blokování
a ve větší míře monitorování těch webů, které nepředstavují přímou bezpečnostní
hrozbu (jde například o ony prodejní servery)," říká Susan Larsonová,
viceprezidentka výzkumu a analýzy globálních hrozeb ve společnosti SurfControl.
"Firmy mohou blokovat nevhodný obsah, jako je pornografie, avšak prodejní,
sportovní či cestovatelské weby většinou ponechávají pro uživatele přístupné,"
vysvětluje Larsonová. "Produkty se musely stát mnohem sofistikovanějšími, aby
mohly nabídnout všechny způsoby, které chtějí mít administrátoři pro tvorbu
pravidel ve spolupráci s koncovými uživateli k dispozici," dodává Larsonová.
Při tomto přístupu je vzdělávání koncových uživatelů jednou z klíčových
podmínek. Dobře činí ty firmy, které s uživateli pravidelně komunikují a věnují
čas i tomu, aby jim vysvětlili, v čem spočívají nově se objevující hrozby.
"Myšlenkou je jednat s uživateli ve stylu vzájemné spolupráce a nehrozit jim
hned tresty," říká Larsonová. "Firmy, v nichž to takto funguje, mají dobré
výsledky, neboť tím ve skutečnosti získávají ke spolupráci samotné koncové
uživatele."
Komunikace začíná nastavením firemní politiky přijatelného využití podnikových
zdrojů. "Naše společnost (Richard Petty Driving Experience, RPDE) nutí své
zaměstnance, aby její politiku pro internet a e-mail stvrdili svým podpisem
hned poté, co jsou přijati do pracovního poměru," popisuje Kevin Craig, ředitel
IT této společnosti působící v oblasti zábavy a motoristických sportů.
Firma RPDE také nasadila monitorovací software od firmy SurfControl, jejž
používá pro zaměstnance call centra k omezení přístupu k webům. Tito pracovníci
pak mohou přistupovat pouze k těm serverům, jež jsou nezbytné k tomu, aby
uvedení operátoři poskytli požadované informace zákazníkům z nich (jako je
třeba web NASCAR).
Pro zbytek personálu RPDE weby neblokuje, alespoň do té doby, než se objeví
nějaká bezpečnostní či jiná hrozba. "Uživatelé mají z valné části dobrý úsudek
a respektují firemní politiky pro použití internetu," říká Craig. Určitě tomu
napomáhá i to, že vědí, že IT oddělení má k dispozici nástroje, s nimiž je
schopno monitorovat, kde se pohybují, bude-li to potřeba. "To je velmi účinný
způsob, jak odradit uživatele od toho, aby během pracovní doby navštěvovali
weby, jejichž obsah s jejich prací nijak nesouvisí," dodává Craig.

Sjednocená fronta
IT oddělení firmy RPDE sice pomáhalo s vytvářením firemní politiky pro využití
internetu, avšak po jejím nastavení ji zaměstnancům prezentovalo oddělení HR a
příslušní vedoucí pracovníci. "Nebyl jsem to tedy já, kdo uváděl omezující
politiku v celé firmě do praxe. To dnes výrazně zjednodušuje moji interakci s
lidmi," říká Craig.
Důležitá je také určitá dávka soudnosti. Například může mít smysl uvolnit
restrikce pro nákupy během vánoční či velikonoční sezony, abyste se vyhnuli
tomu, že vaši zaměstnanci opustí kancelář během přestávky na oběd, aby bojovali
se zácpami v obchodech.
"Dnešní software nabízí flexibilní politiky filtrování, což firmám umožňují
snadno modifikovat kvóty v různých obdobích roku to je taktika, z níž mohou
těžit uživatelé i firmy," říká Leo Cole, viceprezident marketingu ve WebSense.
"Pro mě jako pro uživatele je výhodné mít možnost udělat si nějaké nákupy z
kanceláře. Je to ale výhoda i pro firmu, neboť nemusím kvůli nákupům odcházet z
pracoviště," myslí si Cole.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.