Firmy musejí být na outsourcing připraveny

Pro většinu organizací, které chtějí snížit náklady a soustředit se pouze na hlavní předmět svého podnikání, z...


Pro většinu organizací, které chtějí snížit náklady a soustředit se pouze na
hlavní předmět svého podnikání, zůstává preferovanou cestou outsourcing. O jeho
výhodách i nevýhodách jsme hovořili s Věrou Popovičovou z Getronicsu.

Jak podle vás dnes podniky chápou fenomén outsourcingu? Nejedná se pouze o
módní trend spíše než o přiměřenou odpověď na současné podmínky?
Outsourcing již dávno není pouze módním trendem. V současnosti je nejčastěji
využíván jako cesta k provedení požadovaných změn ve firemních IT odděleních.
Šéfové IT oddělení jsou neustále tlačeni do kvalitnějších služeb, využívání
nejnovějších technologií, a to vše bohužel při nižších nákladech. Největší
nárůst outsourcingových služeb zaznamenávají především soukromé organizace, kde
jsou specializované služby poskytované externím dodavatelem dobře měřitelné, a
přínos této formy zajištění služeb je tak jasně patrný. Prvořadým důvodem pro
využití outsourcingu stále zůstává úspora provozních nákladů, popřípadě jejich
lepší plánování. Kvalita služeb a snížení rizik bývají až na druhém místě.


Lze projekty IS/IT plně řídit za pomoci externího dodavatele? Jaké formy
outsourcingu vlastně firmy nejčastěji využívají?
Na tuto otázku bohužel neexistuje obecná odpověď. Záleží na konkrétním projektu
a organizaci. Největší dlouhodobý růst vykazuje BPO, tedy business process
outsourcing, kdy jde o převzetí procesu externím dodavatelem. Zákazník tak
nekupuje řešení určitého problému, ale přenechává zodpovědnost za určitý proces
třetí straně. Jinak řečeno, některé procesy, které si společnost doposud
zabezpečovala vlastními silami, nyní nechává na plné zodpovědnosti
poskytovatele outsourcingu. Největší zájem o BPO je především u základních a
podpůrných činností, jako jsou desktopy, sítě, disaster recovery řešení nebo
celá backup centra.

Jaký rozsah služeb si lze tedy pod řízením projektu pomocí outsourcingu
představit? A jaký rozsah úspor může outsourcing vlastně přinést?
Opět neexistuje jednoznačná odpověď. Můžeme ale říci, že outsourcovat lze i
celé IT oddělení, znovu ovšem záleží na konkrétní organizaci, na jejím předmětu
podnikání a na obchodní strategii. Je zejména na stanovení SLA (Service Level
Agreement), aby přesně definovalo, o jaký rozsah služeb se bude jednat a za
jakých podmínek. Správnou volbou obvykle bývají outsourcingové projekty, pro
které vedení vybere takové procesy, které nejsou kmenoví zaměstnanci schopni
zajišťovat na profesionální úrovni. Jednoduše proto, že to není jejich hlavní
náplní práce, a proto nemají v této oblasti takovou odbornost.
Co se úspor týče, bylo by asi příliš optimistické předpokládat, že převedením
provozu na třetí stranu okamžitě ušetříte polovinu nákladů, ale reálným odhadem
při smlouvě na 3-5 let je 30-40 % úspor současných celkových nákladů.

V jakých případech se podle vás outsourcing vůbec nevyplatí? V případě, že je
použit pro zcela nevhodný obchodní proces, to znamemá, pokud byla provedena
špatná nebo žádná analýza vybraného procesu pro outsourcing. Každá společnost,
která se pro outsourcing rozhodne, na něj musí být připravena. A především musí
být schopna spočítat současné náklady a porovnat je s očekávanými přínosy.
Neumím si také představit, že outsourcing ICT bude využívat společnost, pro
kterou ICT představuje hlavní předmět podnikání.

Jak hodnotíte vývoj outsourcingu u nás? Právě oblast outsourcingu prošla dle
mého názoru velmi zajímavým vývojem. V první fázi panovala značná nedůvěra.
Firmy se domnívaly, že "to" zvládají vlastními silami a že nákup zvenčí by stál
mnohem větší peníze. Faktem ovšem bylo, že nikdo nedokázal zcela přesně
vyčíslit veškeré náklady, které s sebou provoz ICT nesl. Po překonání prvotní
nedůvěry se nejvíce mluvilo o outsourcingu kompletním, postupem času však
společnosti začaly více analyzovat, nasbíraly zkušenosti a postupně se přešlo k
outsourcingu jasně definovaných procesů, které jsou pro zákazníka opravdu
přínosem. Tento trend přetrvává dodnes. Tím ale nechci říci, že kompletní
outsourcing byl vyhlazen. Mezi poskytovatelem outsourcingu a zákazníkem dnes v
úspěšných kontraktech funguje partnerství, které umožňuje pružně formovat SLA v
reakci na požadovaný vývoj tak, aby obě strany byly spokojené.

Poskytuje Getronics služby outsourcingu?
Samozřejmě. Podle IDC je dokonce Getronics mezinárodně kvalifikován jako
"dvojka" v oblasti outsourcingu sítí a desktopů. Poskytujeme kompletní
outsourcing nebo jen outsourcing vybraných procesů. Dodávka vzdálených služeb
se používá, kdykoliv je to proveditelné. Getronics nabízí i související služby,
jako je outsourcing lidských zdrojů, logistických a servisních služeb, helpdesk
a hotline.Getronics poskytuje
nezávislé služby a řešení v oblasti ICT. V ČR se zaměřuje zejména na systémy
pro správu podnikového obsahu, outsourcing desktopů a sítí, integraci serverů,
sítí a storage a na integraci a správu aplikací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.