Fond slepých má velké plány

V bývalém mlýně ve Vyšehradské ulici v Praze má sídlo Fond slepých. Tato soukromá nadace vznikla v roce 1993 a její...


V bývalém mlýně ve Vyšehradské ulici v Praze má sídlo Fond slepých. Tato
soukromá nadace vznikla v roce 1993 a jejím účelem je vytvářet materiální
podmínky pro pomoc při překonávání překážek na cestě duchovního vývoje člověka
slepého či těžce zrakově postiženého.
Jednatel nadace Jan Buchal minulý týden seznámil novináře s několika
pozoruhodnými projekty, které Fond slepých a firma Brailcom, což je obecně
prospěšná organizace založená Fondem, realizují.
Jedním z klíčových projektů je Internet pro slepé a těžce zdravotně postižené.
Projekt byl od počátku koncipován tak, aby do budoucna, během dvou, tří let své
existence, byl zcela finančně soběstačný, tzn. aby nebyl odkázán na sponzorské
dary, dotace a příspěvky a to i přes to, že veškeré služby projektu jsou
zrakově postiženým poskytovány zdarma, či za symbolické poplatky. Základem
samofinancování je poskytování internetového připojení i zdravým lidem a výnosy
z této aktivity jsou pak použity k pokrytí nákladů na připojení pro lidi
zrakově postižené. Internet umožňuje těmto lidem výrazně eliminovat zrakový
handicap a tím i informační a komunikační deficit. Pomocí speciálně upravených
počítačů s hlasovým nebo hmatovým výstupem mohou postižení využívat všech
služeb Internetu, jako je e-mail, prohlížení WWW stránek, stahování souborů,
elektronická konference atd.
V této souvislosti stojí za připomenutí čtecí zařízení THYMUS, pro čtení
počítačových textů ve slepeckém písmu, které zcela dosahuje kvalit obdobných
zahraničních zařízení, ovšem jeho cena je podstatně příznivější. Jeho autorem
je spolupracovník Fondu, Přemysl Donát, sám rovněž slepý.
Další aktivitou Fondu slepých je projekt Free-b-software ("b" uprostřed znamená
blind, tedy slepý). Free-b-software umožňuje vybavit počítač slepého s
minimálními finančními náklady a díky tomu, že je šířen včetně zdrojových kódů,
je ho možno modifikovat a přizpůsobovat specifickým požadavkům slepých a
zrakově postižených. Celá filosofie free-b-softwaru, která je založena na jiném
přístupu k hodnotám jako jsou peníze, práce, ochota pomoci, má i druhou stranu:
vývoj či překlad rozsáhlé dokumentace k softwaru, která existuje většinou jen v
angličtině, je jedním z možných způsobů seberealizace řady zrakově postižených.
V závěru tiskové konference pak představitelé firmy Fincom předali Fondu
slepých šestnáctimodemovou ústřednu Microcom, která umožní další rozvoj
projektů realizovaných Fondem a firmou Brailcom.(jaf)
8 1572 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.