Formátování hračkou

Ač se používání stylů ve Wordu může někdy jevit jako zbytečná námaha, může nakonec přinést mnohé výhody při...


Ač se používání stylů ve Wordu může někdy jevit jako zbytečná námaha, může
nakonec přinést mnohé výhody při další práci s dokumentem. Oceníte je např. při
tvorbě obsahu rozsáhlejšího dokumentu nebo v případě potřeby rychlého
vygenerování prezentace.
Stává se to neustále. Vložíte do dokumentu text zkopírovaný z webové stránky či
nějakého programu, avšak ve Wordu se chybně zobrazí fonty, členění odstavců
atd. Jak tedy takové nechtěné a nepoužitelné formátování rychle a jednoduše
opravit?
Označte problematický text a klikněte na menu Úpravy/Vyjmout nebo použijte
zkratku [Ctrl]+[X], čímž tento blok odstraníte a současně jej uložíte do
schránky. Přesvědčete se, že je styl v rozbalovacím menu lišty pro formátování
nastaven na Normální a v menu Úpravy zvolte položku Vložit jinak. V dialogovém
okně, které se objeví, vyberete Neformátovaný text a kliknete na OK. Veškeré
předchozí formátování příslušného textu zmizí. Ještě jednodušší je vše ve Wordu
2002: Označte neadekvátně zformátovaný text a zvolte Odstranit formátování v
rozbalovacím menu Styl.

Úspěch se styly
Jestliže ve svých dokumentech nepoužíváte styly Wordu pro nadpisy a záhlaví,
opomínáte tím některé velmi užitečné funkce. Poté, co aplikujete hlavičkové
styly na titulky, nadpisy a podnadpisy, můžete dokument procházet pomocí
Zobrazit/Rozvržení dokumentu, a kliknutím na kterýkoliv nadpis, který se
zobrazí v levém okraji, abyste se skokem dostali přímo na odpovídající část
textu.
Hlavičkové styly vám také umožní vytvářet velmi rychle obsah: Stačí stisknout
[Ctrl]+[Home] pro přechod na začátek dokumentu, poté vyberte Vložit/Rejstřík a
seznamy (nebo Vložit/Reference/Rejstřík a seznamy ve Wordu 2002), vyberte Obsah
a potvrďte kliknutím na OK.
Potřebujete rychle vytvořit prezentaci? Používáte-li styly Wordu, máte ji napůl
hotovou. Vyberte menu Soubor/Odeslat/Microsoft PowerPoint. Word pak automaticky
překonvertuje text "Nadpis 1" do samostatných slidů a Nadpis 2 a Nadpis 3 do
výčtů bodů s odrážkami. Stačí pak jen udělat několik vylepšení ve formátování a
prezentace je připravena.
Jestliže dokument přesahuje jedním nebo dvěma řádky na další stranu, není třeba
jej znovu editovat, abyste se přesně trefili na konec předchozí strany.
Nechejte Word, aby za vás automaticky přeformátoval dokument, aby zabral takový
počet stránek, jaký potřebujete.
Vyberte Soubor/Náhled a stiskněte tlačítko Zmenšit o stránku na nástrojové
liště, poté se vraťte do editačního okna pomocí klávesy [Esc]. Word stlačí
dokument lehkou redukcí velikosti fontů podle potřeby (míra zmenšení fontu
odpovídá objemu textu na poslední stránce). Jestliže s výsledkem nejste
spokojeni, vraťte se o krok zpět pomocí [Ctrl]+[Z] nebo přes menu Úpravy/Zpět.

Rychlé formátování tabulek
Ve Wordu je vkládání tabulek do textu velmi jednoduché, nicméně manuální
formátování ohraničení, okrajů nebo barev může být dosti zdlouhavé. Naštěstí
však existují postupy, jak vše hravě zvládnout.
Jestliže jste přidali veškeré nové informace do tabulky, zvolte menu
Tabuka/Automatický formát tabulky a v příslušném dialogovém boxu vyberte
položku v seznamu Formáty (Word 97 a 2000) nebo Styly tabulek (Word 2002).
Výsledky si můžete předem prohlédnout v okně Náhled. Možnými formáty můžete
procházet buďto klikáním na ně nebo pomocí šipkových kláves (nahoru a dolů). Po
nalezení potřebného vzhledu tabulky klikněte na OK nebo Aplikovat.

Instantní grafy
Word umožňuje konvertovat tabulky v dokumentu do barevných dynamických grafů, a
to pouze několikerým kliknutím. Nejdříve označte data v tabulce a jejich
popisky, které chcete do grafu zahrnout, a zvolte Vložit/Obrázek/Graf. Objeví
se defaultní 3D sloupcový graf Wordu spolu s datovým listem obsahujícím data z
vaší tabulky. Zavřete zmíněný datový list, klikněte dvakrát na graf, klikněte
pravým tlačítkem na kteroukoliv prázdnou oblast v něm a zvolte Typ grafu ze
zobrazeného kontextového menu. V dialogovém boxu pak můžete experimentovat s
volbou různých položek v seznamu Typ grafu a jim odpovídajícím nabídkám Podtyp
grafu. Při zkoušení různých variant se můžete pomocí tlačítka Stisknutím
zobrazíte ukázku (kliknutím na něj a podržením tlačítka myši) podívat, jak bude
po aplikaci dané volby vypadat přímo váš graf. Jestliže jste spokojeni,
klikněte OK.
Pro umístění grafu na stránku a nastavení způsobu obtékání textu kolem něj
klikněte (nejdříve mimo graf a poté) pravým tlačítkem do grafu, v zobrazeném
menu zvolte položku Formát objektu a v dialogovém okně Pozice vyberte jednu z
položek v nabídce Styl obtékání, čímž definujete, jak bude vypadat text v okolí
grafu.

Obrázky v dokumentech
V defaultním nastavení Word ukládá grafiku dokumentu přímo v souboru samotného
dokumentu. Díky tomu může vzniknout objemný soubor, který zabírá zbytečně velké
místo na disku zvláště pokud dokument obsahuje fotografie ve vysoké kvalitě a
rozlišení. Není však problém přinutit Word, aby obrázky používané v dokumentu
ukládal kamkoliv jinam.
Když vstoupíte do menu Vložit/Obrázek/Ze souboru ve Wordu 97, v dialogovém okně
Vložit obrázek vyberte (zaškrtněte) Připojit k souboru (a zrušte volbu Uložit s
dokumentem) před tím, než kliknete na tlačítko Vložit. Ve Wordu 2000 a 2002
vstoupíte do menu Vložit/Obrázek/Ze souboru, vyberete obrázek v dialogovém okně
Vložit obrázek a poté kliknete na šipku dolů umístěnou na tlačítku Vložit. V
rozbalené nabídce zvolíte Připojit k souboru, čímž vložíte obrázek do dokumentu
a přitom jej ponecháte uložený v jeho původní složce, jestliže dokument
zavřete. Je ale třeba mít na paměti, že jestliže hodláte dokument např. posílat
jako přílohu e-mailu, je třeba obrázky uložit v samotném dokumentu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.