Formáty pro lepší zvuk

Jak plyne z textu hlavního článku, možnosti klasických audio CD (CD-DA) jsou především z hlediska dosažitelné kvalit...


Jak plyne z textu hlavního článku, možnosti klasických audio CD (CD-DA) jsou
především z hlediska dosažitelné kvality zvukového záznamu dosti omezené. A i
když paradoxně dochází k rychlému vývoji v oblasti DVD, díky němuž dnes většina
přehrávačů, mechanik či zvukových karet disponuje mnohem lepšími technickými
parametry s ohledem na kvalitu zvuku, i ve smyslu dalších vymožeností, jako je
vícekanálový prostorový zvuk, CD-DA v oblasti zvukových nosičů stále ještě
dominuje. V posledních letech se ale stále častěji a hlasitěji hovoří o jeho
možných nástupcích je za něj považováno zejména DVD-Audio, které využívá jak
kapacitních možností moderních médií, tak i rychlosti odpovídajících mechanik,
a Super Audio CD, jež má velkou výhodu ve zpětné kompatibilitě se stávajícími
přehrávači (u nich ale samozřejmě nelze očekávat možnost využití kvalit Super
Audio CD).

DVD-Audio nastupuje
Formát DVD-Audio je dnes starý zhruba 4 roky. Byl schválen v roce 1999 a těší
se podpoře společnosti Matsushita a především pak organizace DVD Forum. Oproti
CD-DA nabízí v první řadě pochopitelně vyšší kvalitu záznamu zvuku, kromě toho
však přináší i některé zcela nové možnosti zejména ukládání videa a statické
grafiky (umožňující např. zobrazení textu skladby) či schopnost interaktivity
(to vše samozřejmě v omezené míře). DVD-Audio počítá s datovým tokem až 9,6
Mb/s a používá zejména kvalitnější PCM (Pulse Code Modulation) a bezeztrátovou
kompresi MLP (Meridian Losless Packing). Zvukový záznam ukládá s použitím PCM
při vzorkovací frekvenci 96 kHz (192 kHz ve stereu) s rozlišením 24 bitů, což
představuje frekvenční rozsah 48 kHz a dynamický rozsah 144 dB.
DVD-Audio podporuje tytéž možnosti multikanálového zvuku jako DVD-Video a lze
použít i audioformáty Dolby Digital či DTS. DVD-Audio je dnes víceméně běžně
podporováno v novějších DVD přehrávačích. Obecně lze DVD-Audio disk přehrávat
ve kterémkoliv DVD přehrávači nebo v DVD mechanice počítače pouze v případě, že
obsahuje i stopy v kódování Dolby Digital (pak ovšem není využita plná kvalita
lepšího kódování PCM a MLP). Jednovrstvá média pro tento formát nabízejí
kapacitu 4,7 GB. Pro širší prosazení DVD-Audia však bude nezbytná zejména
dostatečně široká nabídka titulů, v tomto směru však za běžným CD zatím
zaostává, což samozřejmě souvisí i vyšší cenou. Začíná se mluvit také o
specifikaci DVD-AR, která je určena pro záznam ve formátu DVD-Audio, zde však
zatím nebyly dořešeny otázky ochrany proti kopírování, a na první vlaštovky si
ještě nějakou dobu počkáme.

Super Audio CD
Za v jistém smyslu konkurenčním formátem Super Audio CD (SACD) stojí zejména
firmy Sony a Philips, které první informace o něm zveřejnili také v roce 1999.
Ve snaze o dosažení vyšší kvality digitálního záznamu zvuku bylo opuštěno PCM,
a SACD tedy používá technologii DSD (Direct Stream Digital), díky níž dosahuje
frekvenčního rozsahu 100 kHz a dynamiky 120 dB. Nechybí ani podpora až
6kanálového zvuku. SACD disk je dvouvrstvý jedna vrstva obsahuje DSD záznam v
plné kvalitě (uložený s vyšší hustotou), druhá vrstva pak slouží k zajištění
zpětné kompatibility s běžným CD přehrávačem či mechanikou. Úspěch tohoto
formátu závisí na několika faktorech, k nimž patří podpora ze strany hudebního
průmyslu (tedy šíře nabídky titulů) či podpora ze strany výrobců přehrávačů (ta
je do jisté míry zajištěna už samotným faktem, že jej podporují Sony a
Philips). Otázkou však je, jak se Super Audio CD vyrovná s konkurencí ze strany
DVD-Audia i když se hovoří o tom, že odborníci hodnotí SACD v subjektivních
poslechových testech jako lepší než DVD-Audio (to je do jisté míry dáno i
vyšším frekvenčním rozsahem), obliba DVD stoupá velmi rychle. Důležitá tak bude
i podpora formátu SACD v běžných DVD přehrávačích (stejně jako u DVD-Audia),
neboť nutnost pořízení samostatného SACD přehrávače by tento formát zřejmě
komerčně "pohřbila".

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.