Formuláře podruhé

Dnes budeme pokračovat ve výkladu jednotlivých prvků, které můžeme používat v HTML formulářích. Zaškrtávací po...


Dnes budeme pokračovat ve výkladu jednotlivých prvků, které můžeme používat v
HTML formulářích.
Zaškrtávací pole
Oblíbeným prvkem jsou zaškrtávací pole (checkboxes). Ta uživateli umožňují
zadávání logických hodnot ano/ne. V praxi bývají zobrazeny jako čtvereček,
který je možno nechat prázdný nebo jej zaškrtnout. Pokud je čtvereček
zaškrtnutý, pošle se jeho jméno (obsah atributu NAME) na server společně s
obsahem atributu VALUE. Ve formuláři můžeme mít i několik zaškrtávacích polí se
stejným jménem, která k sobě logicky patří. Pro vložení zaškrtávacích polí se
opět používá element INPUT, tentokráte však s atributem TYPE nastaveným na
hodnotu CHECKBOX:
<FORM ACTION=09-01.asp METHOD=GET>
<TABLE FRAME=BORDER RULES=NONE CELLPADDING=4>
<CAPTION> Vyberte si doplňující konfiguraci počítače:
</CAPTION>
<TR><TD> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Konfigurace" VALUE=CD-ROM>Mechanika CD-ROM
<TR><TD> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Konfigurace" VALUE=ZIP>Mechanika ZIP 100 MB
<TR><TD> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Konfigurace" VALUE=SOUND>Zvuková karta
<TR><TD> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Konfigurace" VALUE=MODEM>Modem US Robotic
28,8 kbit/s
<TR><TH> <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Potvrzení konfigurace">
</TABLE>
</FORM>
Pro lepší zformátování jsme celý formulář umístili do tabulky (obr. 1).
Obsluhující skript pro ASP pak může se získanými daty naložit dle potřeby. My
pouze vypíšeme, jak se má počítač rozšířit (09-01.asp):
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Doplňková konfigurace</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<%
For i=1 To Request.QueryString("Konfigurace").Count Konf =
Request.QueryString("Konfigurace")(i) If Konf = "CD-ROM" Then Response.Write
"Namontuj CD-ROM!<BR>" ElseIf Konf = "ZIP" Then Response.Write "Namontuj
mechaniku ZIP!<BR>" ElseIf Konf = "SOUND" Then Response.Write "Namontuj
zvukovou kartu!<BR>" ElseIf Konf = "MODEM" Then Response.Write "Namontuj
modem!<BR>" End If
Next
%>
</BODY>
</HTML>
Z formuláře může přijít více stejně pojmenovaných položek, a proto je obsluha
zaškrtávacích polí poněkud složitější. V našem případě již není
Request.QueryString("Konfigurace") pouhou proměnnou, ale kolekcí. Kolekce je
datová struktura, která může obsahovat několik položek stejného typu je velice
podobná polím, jaká známe z klasických programovacích jazyků. U každé kolekce
můžeme zjistit počet prvků pomocí metody Count. Náš skript tedy obsahuje
cyklus, který se provede pro všechny prvky kolekce (od 1 až do
Request.QueryString("Konfigurace").Count). Jednotlivé prvky kolekce jsou
přístupné pomocí svého indexu, který se zapisuje do kulatých závorek za jméno
kolekce. Tímto způsobem již zjistíme konkrétní hodnotu, kterou skript obdržel
od uživatele. Tu ve skriptu otestuje a provedeme příslušné akce.
V PHP se pro práci se zaškrtávacími políčky, kde jednomu jménu odpovídá více
hodnot, rovněž používají pole. Aby vše správně fungovalo, je však formulář
potřeba drobně upravit. Místo jména vstupního prvku NAME="Konfigurace" musíme
psát NAME="Konfigurace[]", tj. přidáme na konec hranaté závorky. Pro takto
pojmenovaný prvek formuláře pak PHP samo vytvoří pole. Upravený formulář:
<FORM ACTION=09-01.php3 METHOD=GET>
<TABLE FRAME=BORDER RULES=NONE CELLPADDING=4>
<CAPTION> Vyberte si doplňující konfiguraci počítače:
</CAPTION>
<TR><TD> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Konfigurace[]" VALUE=CD-ROM>Mechanika CD-ROM
<TR><TD> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Konfigurace[]" VALUE=ZIP>Mechanika ZIP 100
MB
<TR><TD> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Konfigurace[]" VALUE=SOUND>Zvuková karta
<TR><TD> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Konfigurace[]" VALUE=MODEM>Modem US Robotic
28,8 kbit/s
<TR><TH> <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Potvrzení konfigurace">
</TABLE>
</FORM>
V PHP počet prvků pole zjistíme pomocí funkce Count (pole). Jednotlivé prvky
pole jsou přístupné pomocí indexu, který musíme zapsat do hranatých závorek. Na
rozdíl od VBScriptu, který je používán v ASP, jsou pole indexována od nuly.
Výsledný skript 09-01.php3 v PHP:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Doplňková konfigurace</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?
for ($i=0; $i<Count($Konfigurace); $i++): $Konf = $Konfigurace[$i]; if
($Konf=="CD-ROM"): echo "Namontuj CD-ROM!<BR>"; elseif ($Konf=="ZIP"): echo
"Namontuj mechaniku ZIP!<BR>"; elseif ($Konf=="SOUND"): echo "Namontuj zvukovou
kartu!<BR>"; elseif ($Konf=="MODEM"): echo "Namontuj modem!<BR>"; endif;
endfor;
?>
</BODY>
</HTML>
Zaškrtávací pole jsou na formuláři normálně zobrazena nezaškrtnutá. Pokud
chceme, aby bylo tlačítko rovnou zaškrtnuté, použijeme u něj atribut CHECKED.
Malá ukázka:
Dáte si kávu:
<BLOCKQUOTE>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=Ingredience VALUE=mleko>s mlékem<BR>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=Ingredience VALUE=cukr CHECKED>s cukrem
</BLOCKQUOTE>
Na obrázku 2 vidíme, že druhé tlačítko je rovnou zaškrtnuto.
Přepínací tlačítka
Přepínací tlačítka se do formuláře vkládají opět pomocí elementu INPUT,
tentokráte však musíme použít atribut TYPE=RADIO. Použijeme je v případě, kdy
chceme uživateli nabídnout možnost výběru jedné z několika variant. Zaškrtávací
tlačítka odpovídající jednotlivým variantám musí mít nastaven atribut NAME na
stejnou hodnotu. Naopak atribut VALUE musí mít každá varianta jedinečný. Část
fiktivního formuláře, který slouží k výběru konfigurace počítače, může vypadat
i takto:
Požadovaná velikost pevného disku:
<BLOCKQUOTE>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=HD VALUE=1200>1,2 MB<BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=HD VALUE=1600 CHECKED>1,6 MB<BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=HD VALUE=2100>2,1 MB<BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=HD VALUE=4200>4,2 MB<BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=HD VALUE=6400>6,4 MB
</BLOCKQUOTE>
Přepínací tlačítka jsme umístili mezi tagy <BLOCKQUOTE> a </BLOCKQUOTE>, aby
byla odsazena vpravo. Za každou položkou formuláře je použit tag <BR>, který
způsobuje přechod na novou řádku.
Obslužnému skriptu dorazí hodnota VALUE vybraného přepínacího tlačítka. V našem
případě tedy budeme mít hodnotu 1 200, 1 600, 2 100, 4 200 nebo 6 400 v
proměnné $HD (PHP) nebo v Request.QueryString("HD") (ASP).
8 1327 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.