Formuláře v XML

Software602 představil nové nástroje pro zpracování dat ve formátu XML. Vlajkovou lodí společnosti je řešení pro pr...


Software602 představil nové nástroje pro zpracování dat ve formátu XML.
Vlajkovou lodí společnosti je řešení pro práci s formuláři.
Software602 nabízí v oblasti XML platformu založenou na databázovém serveru
602SQL. Front-end představují např. nástroje pro off-line práci s formulářovými
daty.
Sběr dat off-line způsobem je vhodný v řadě případů. Formuláře mohou být např.
příliš dlouhé v takovém případě je pohodlnější si je stáhnout a vyplňovat v
klidu. Přitom se také eliminuje riziko pádu aplikace během odeslání dat na
server, což by v on-line režimu mohlo znamenat, že veškerou práci bude třeba
udělat znovu. Speciální režim pro práci s formuláři lze využít i v případě, že
jeden formulář musí vyplňovat více osob, je třeba formuláře tisknout (tisk z
prohlížeče není rozhodně bezproblémový), je nutné je vyplňovat postupně a
uložit "mezistavy" apod.
Všechny výše uvedené problémy má řešit nově uvedený 602XML Filler. Tato
aplikace pro vyplňování formulářů je k dispozici zdarma, Software602 prodává
nástroj 602XML Form Publishing, tedy de facto publikační nástroj.
Na straně koncového uživatele řešení kromě běžných operací pro práci s
formuláři (tisk, uložení na disk, odeslání na server či e-mailem, jednoduché
editování forlumáře, okamžitá kontrola vyplňovaných dat...) podporuje také
zahrnutí elektronického podpisu při odeslání nebo export do PDF. Vývojář či
systémový integrátor může formuláře a systém jejich oběhu navrhnout v
nástrojích 602XML SDK nebo 602XML Designer.
Řešení 602XML bylo již použito například v rámci webu www.centralni-adresa.cz,
což je informační portál o veřejných zakázkách. Vlastní aplikaci vyvinula v
tomto případě společnost Profinit (dříve Sybase), provozovatelem portálu je
Česká pošta. Fiat ČR tímto způsobem zajišťuje jednotný formulář pro své
obchodníky.
Licenční politika 602XML Form Publishing závisí na velikosti firmy, resp. počtu
zaměstnanců. Na rozdíl od některých konkurenčních řešení se neplatí podle počtu
publikovaných formulářů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.