Fórum eTime dva dny nabité informacemi

Poprvé v prostorách nového pražského hotelu Andel\s uvítali pořadatelé (týdeník Computerworld, měsíčník Converge...


Poprvé v prostorách nového pražského hotelu Andels uvítali pořadatelé (týdeník
Computerworld, měsíčník Convergence a analytická společnost IDC) účastníky již
šestého ročníku konference Fórum eTime. Ve dnech 19. a 20. května se
představilo více než pět desítek přednášejících, kteří seznámili účastníky s
nejnovějšími trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Nemá smysl pokoušet se na prostoru věnovaném Cover Story zhodnotit všechny
přednášky a panelové diskuse, které na konferenci zazněly. Hlavní pozornost
věnujeme situaci na českém IT trhu tak, jak ji ve své přednášce představil
Steven J. Frantzen ze společnosti IDC. Je potěšitelné, že region střední a
východní Evropy patří k několika málo oblastem, kde nedochází v oblasti IT k
poklesu. K růstu (na rozdíl od Indie a Číny) sice také nikoliv, ale i tak je
obrázek o mnoho růžovější než v zemích, které jsme si zvykli označovat za
vyspělé.
Vzhledem k tomu, že konference je tradičně rozdělena na dvě linie e-business a
telekomunikace, přinášíme vám v dnešní Cover Story i ucelený pohled na dění v
telekomunikační části, kde zaujala především sekce věnovaná novým médiím a
sekce nazvaná Nová filozofie přístupu k internetu.
Podrobněji se budeme věnovat byznysové sekci věnované manažerským dovednostem a
panelové diskusi na téma Bezpečnost podnikové informatiky.
Samozřejmě, že tímto číslem Computerworldu nemohou být informace a názory,
které na konferenci Fórum eTime zazněly, vyčerpány. K mnohým z nich se
nepochybně vrátíme v dalších číslech týdeníku Computerworld a měsíčníku
Business World.
Rostoucí počet návštěvníků i stále pozitivnější hodnocení účastníků svědčí o
tom, že Fórum eTime je považováno za renomovanou akci, která již má své stálé a
nezastupitelné místo mezi českými IT konferencemi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.