Fórum eTime ukázalo cestu

Hlavní domácí událostí tohoto týdne se stala dvoudenní konference Fórum eTime, věnovaná problematice elektronického...


Hlavní domácí událostí tohoto týdne se stala dvoudenní konference Fórum eTime,
věnovaná problematice elektronického byznysu a telekomunikací. V roli
pořadatelů na její přípravě spojily síly čtyři redakce odborných periodik
Computerworldu, Business Worldu, Convergence a Sdělovací techniky.
Připravit akci podobného rozsahu, na které se vystřídalo přes 50 řečníků z Čech
i zahraničí, není otázkou dní ani týdnů, ale měsíců. Na tomto místě bych proto
rád poděkoval nejen všem kolegům, kteří k úspěchu konference přispěli, ale
zejména komerčním partnerům, bez jejichž kooperace by nebylo možné akci
podobného rozsahu uspořádat. Poděkování patří i členům programového výboru a
samozřejmě i všem přednášejícím.
Dle ohlasů účastníků, kteří měli možnost v anketě ohodnotit kvalitu přednášek,
se letos konference opravdu vydařila. Jako velmi palčivé téma se řadě
zúčastněných odborníků jeví efektivní využívání zdrojů, které informační
technologie nabízejí. Velmi zajímavá čísla v tomto směru prezentoval hned v
úvodní přednášce celé konference generální ředitel IBM ČR Aleš Bartůněk, který
mimo jiné uvedl, že zhruba 40 % investic do IT je dnes vynakládáno jen na
vzájemnou komunikaci jednotlivých systémů a nepřináší uživatelům žádné další
výhody. Například v oblasti PC technologií pak leží ladem až 90 % zdrojů
instalovaných ve firmách. Odpovědí na tento stav je podle Bartůňka e-byznys
tzv. on demand, tedy podle potřeby. Tři čtvrtiny firem však podle průzkumu IBM
zatím využívají internetu v rámci svého byznysu pouze jako informačního média,
čtvrtina firem se dostala do stadia využívání on-line obchodních transakcí a
pouze statisticky nevýznamná část firem zatím vkročila do éry on demand, kdy
jsou jejich obchodní procesy integrovány přes celou firmu i s obchodními
partnery, díky čemuž dokáží pružně reagovat na aktuální požadavky a výkyvy trhu.
Jako velmi zajímavá se v této souvislosti jeví technologie grid computingu, kdy
dochází ke sdružování výpočetního výkonu řady jednotlivých systémů do velkých
celků, schopných konkurovat i silným superpočítačům. Právě díky této
technologii může například pennsylvánská státní univerzita podle Bartůňka
realizovat ve spolupráci s dalšími partnery rozsáhlý program výzkumu a
diagnostiky zhoubných nádorů. Jedním z témat konference byla i v poslední době
velmi diskutovaná problematika webových služeb. Ty se z úrovně akademických
debat postupně posouvají do běžné praxe. Pro lepší představu, co se za tímto
frekventovaným pojmem opravdu skrývá, jsme v tomto čísle Computerworldu na str.
23 v rubrice Technologie zařadili materiál odkrývající zákulisí tvorby webových
služeb na platformě Microsoft .Net.
Největším hybatelem současného trhu ICT je ovšem v současné době oblast
telekomunikací. Z tohoto oboru dnes přinášíme Cover Story, která se věnuje
odvrácené stránce možností komunikačních technologií klonování SIM karet.
Podrobněji se k nejzajímavějším myšlenkám a k dění na konferenci Fórum eTime
vrátíme v příštím čísle Computerworldu a v červnovém Business Worldu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.